Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Terwolde

Terwolde- Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Terwolde heeft haar jaarlijkse algemene ledenvergadering gepland op maandag 18 maart in dorpshuis d’ Olde Schole. Aanvang 19.30 uur. Vóór de pauze komen in een snel tempo de reguliere agendapunten aan bod (verslag vorige vergadering; jaarverslag; financiën; kascommissie; begroting). Na bijna 20 jaar met een vast contributiebedrag zal dit jaar contributieverhoging op de agenda staan. Sinds de invoering van de Euro is de contributie steeds €5 euro per gezin (adres) per jaar geweest.

Na de pauze staat een aantal speciale aandachtspunten op de agenda, gericht op de nabije toekomst (activiteitenlijst 2017-2020) en op nieuwe en/of lopende ontwikkelingen zoals de plannen van de dorpscontactpersoon Terwolde, de nieuwe website “www.kijkinterwolde.nl”; energie(besparingen) en zonneparken; de nieuwbouw in Terwolde en de werkgeroep Veilig Verkeer Terwolde met verkeersveiligheid.

Vorig jaar heeft de vereniging -na 25 jaar- uitgebreid afscheid genomen van de voorzitter. Dit jaar nemen Jan Reinder Voois en Anita Boon afscheid van het bestuur. De vereniging doet dan ook een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden.

Ook niet-leden zijn welkom, maar de mensen van Dorpsbelangen hopen natuurlijk wel dat ze dan deze gelegenheid zullen aangrijpen om lid te worden van hun vereniging die zich met hart en ziel inzet voor de leefbaarheid in en om Terwolde in de breedste zin van het woord.

woensdag 13 maart

Deel dit bericht