Bewoners kritisch op plannen nieuwbouwgebieden noordkant Twello

Het Voorster Nieuws publiceerde op 9 januari een artikel, waarin uitleg wordt gegeven over de oriëntatieronde waarin de gemeente Voorst zich begeeft aangaande nieuwbouwgebieden. Na een lang onderzoek aangaande vele gebieden, is uiteindelijk op twee locaties de Wvg toegepast; Wet Voorkeursrecht Gemeente. Tijdens de Ronde tafel gesprekken van afgelopen maandag in het gemeentehuis, konden burgers voor de eerste keer een stem laten horen tegenover raadsleden en college.

Een aantal bewoners van het betreffende gebied maakte van de gelegenheid gebruik, om hun kritiek op de plannen te uiten. Er werden sterke argumenten aangevoerd. Zo is het gebied aan de noordkant van de Rijksstraatweg te Twello onder meer beschermd door de zgn. landgoedgordel. Het gebied is uniek en dient behouden te blijven in de staat zoals die is. De vraag aan de wethouder; moeten wij ons dit aandoen voor de toekomst?

Ook werd het rapport ‘Twello 250’ aangevoerd door de insprekers. Aan alle plannen uit het verleden zou voorbij zijn gegaan, terwijl het rapport als zeer waardevol wordt aangemerkt. ‘Bouwen aan de noordzijde is not done! Deze locatie moet worden geschrapt!’ aldus een van de sprekers. Daarnaast is er uiteraard een aantasting van het woongenot. Het gebied ten noorden van Twello is landschappelijk, bewoners hebben expliciet gekozen voor wonen in de vrijheid. Hoe gaat dat eruit zien, wanneer de nieuwbouw op een steenworp afstand van je vrijstaande woning wordt gesitueerd?

Wethouder Lagerweij heeft nog eens duidelijk aangegeven wat de Wvg inhoudelijk betekent. Gemeente Voorst is zich aan het oriënteren, er wordt onderzoek gedaan, er wordt met partijen gesproken en er is nog niets definitief. Het voorkeursrecht is echter noodzakelijk om speculanten ‘buiten de deur’ te houden en de gemeente tijd te geven voor gedegen onderzoek. Hij wijst op de zorgvuldigheid en deskundigheid waarmee wordt gewerkt, ook in de komende tijd. Wel wijst de wethouder erop, dat we uiteindelijk niet gaan ontkomen aan een confrontatie. Er is een woningbehoefte en daar dient invulling aan te worden gegeven. Daar gaat iedere inwoner van de gemeente Voorst iets van merken.

woensdag 30 januari

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws