CDA Voorst wil snel actie voor gratis wifi voor bewoners

Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners. CDA Voorst heeft via een breed ondersteunde motie aangegeven in de raadsvergadering van 30 oktober 2017 dat de gemeente Voorst er werk van maakt. ‘Volgens cijfers van het CBS had in 2016 gemiddeld 6,6% van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet”, vertelt raadslid Bert van de Zedde.

Altijd online in de publieke ruimte

Gemeenten in Europa kunnen gratis wifi aanvragen voor hun dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WIFI4EU-plan goedgekeurd. Het fonds stelt tot €120 miljoen beschikbaar voor aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen.

Voorwaarden voor gratis internet

De wifi die aangeboden en gefinancierd wordt vanuit het WIFI4EU-plan moet hoogwaardig in kwaliteit en in alle opzichten gratis zijn, dus kosteloos en zonder hinderlijke reclame en zonder dat gebruiksgegevens worden verkocht.

Gemeente, maak werk van de subsidie

De verwachting is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn. De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is van belang er snel bij te zijn. De CDA-fractie heeft het college middels de raadsbreed aangenomen motie hiertoe opgeroepen.

Bert van de Zedde, Raadslid CDA Voorst

woensdag 8 november

Deel dit bericht