College krijgt €145.000 voor onderzoek gemeentehuis

Gemeente Voorst- Het College van B&W heeft aan de gemeenteraad een bedrag van € 145.000 gevraagd voor het nieuwe onderzoek naar de ver- of nieuwbouw van het gemeentehuis van Voorst. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit verzoek.

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni 2017 heeft de gemeenteraad unaniem tegen het voorstel tot verbouwing van het gemeentehuis in een energieneutraal gemeentehuis gestemd. De raad heeft het college via een motie opgedragen om op basis van behoefte aan kantoorruimte, vergaderruimte, publieke ruimte, baliefuncties en Fte’s voor 1 december 2017 met een voorstel te komen voor een energieneutraal gemeentehuis; gebaseerd op de huidige contouren, of nieuwbouw op de bestaande locatie; mede onderbouwd door de visie van een tweede architectenbureau.

Voor dit onderzoek was oorspronkelijk € 55.000 beschikbaar gesteld, maar het college vraagt nu nog eens € 145.000 extra voor dit onderzoek. Reden die het college hiervoor aanvoert is dat er nu 4 schetsontwerpen worden gemaakt in plaats van 1 zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

Op uiterlijk 1 december moet er een nieuw voorstel over de ver- of nieuwbouw van het gemeentehuis op tafel liggen bij de raad.

woensdag 5 juli

Deel dit bericht