De bouwers van molen De Ooievaar hebben er zin in

De bouwers in verschillende disciplines van molen De Ooievaar in Terwolde hebben er zin in. Dat blijkt duidelijk uit hun reacties op een aantal standaard vragen over hun werk en de beleving van hen op deze bijzondere klus. Unaniem daarbij is het gevoel van beroepsernst en -trots waar zij allen mee zijn geconfronteerd. De klus is natuurlijk nog lang niet afgerond, maar nu al is duidelijk dat er een hoogwaardig staaltje Nederlandse bouwkunst wordt afgeleverd met en door de inzet, naast natuurlijk het leeuwenaandeel van molenbouwer Groot Wesseldijk, van plaatselijke ondernemers.

Het mooie daarbij is dat veel van die ondernemers en/of hun werknemers/collega’s speciaal voor het onderhavige werk bijscholing hebben gevolgd om de specifieke werkzaamheden professioneel op te kunnen leveren. Dat is bepaald geen teken van onvermogen, maar veeleer een verdere doorontwikkeling van hun kunnen, kennen en inzet in een voor de meesten nieuwe/andere manier van werken, waardoor de kennis binnen de verschillende bedrijven is verruimd. Dat deze verruimde kennis straks ook op andere terreinen zijn vruchten af zal leveren hoeft geen betoog. Dat het werken aan de herbouw van de molen een enorme blikvanger is in de richting van potentiële klanten in de toekomst is eveneens een open deur. Verschillende ondernemers ondervinden daar nu al het positieve effect van.

Hierbij de individuele reacties van de bouwers op een aantal standaard vragen:

De hoofdaannemer/molenbouwer
Naam: Jos Geverink
Woonplaats: Lochem
Bedrijf/Beroep: Molenmakerij Groot Wesseldijk

Wat is uw passie met molens, c.q. molen De Ooievaar: Ik bezit een behoorlijk grote passie voor mijn werk, evenals alle collega’s bij dit bedrijf. Het geeft veel voldoening om van iedere molen weer iets unieks en moois te maken. Dat doe je niet zo maar, daar is een behoorlijke portie gedrevenheid voor nodig. In het verleden deden wij ook in Terwolde het onderhoud, het is fijn dat na de brand de molen terugkomt. De klant wordt daar blij van, de bewoners worden blij en als reactie daarop worden de bouwers van de weersomstuit ook een stuk vrolijker.

Wat is uw verantwoordelijkheid t.a.v. molen De Ooievaar: Als hoofdaannemer moeten natuurlijk allerlei bouwkundige en administratieve processen worden gecoördineerd. Er moet een maximale inzet van alle betrokken bouwers worden gevraagd. Gelukkig hebben wij die ook zeer zeker gekregen. En het vakmanschap van de molendeskundigen is in ruime mate afhankelijk van het vakmanschap van andere bouwers. Zoals een groot publiek heeft kunnen zien heeft bijvoorbeeld de metselaar een pasklaar karwei afgeleverd, zodat zowel de omgang als de romp probleemloos konden worden geplaatst op de verankeringen in het metselwerk. Het is mooi, als tekentafelwerk, bouwwerkzaamheden en specifiek molenmakerswerk in de praktijk precies bij elkaar aansluiten. Goed voor de kwaliteit van het werk, goed voor een positief gevoel bij alle vakmensen en zeker ook goed voor het publiek, voor zover zij daar kennis van kunnen nemen.

Wat zijn de specifieke vaardigheden van u en uw mensen voor de herbouw van molen De Ooievaar: Het bouwen van molens vereist uiteraard zeer specifieke vaardigheden. Een molen is, ook al lijkt dat vaak anders, geen al te groot bouwwerk. Er komen echter alle specialismen uit de bouw samen ten aanzien van bijvoorbeeld houtbewerking en metaalbewerking. Voor een molenbouwer is één gespecialiseerde opleiding niet voldoende. Als je alles/heel veel van hout en houtbewerking weet, zul je dat als molenbouwer moeten completeren met een opleiding in metaalbewerking en kennis van verschillende metaalsoorten, c.q. profielen in samenhang met elkaar en vooral in samenhang met de bedoelde houten constructiedelen.. Daarbij moet constant in overweging worden genomen dat een molen in feite een machine is die als een uurwerk continue in beweging is.

Wat voor gevoel geeft het om deze klus te mogen klaren: Het geeft iedere keer weer een gevoel van trots voor alle mensen binnen het bedrijf als een nieuwe molen wordt gebouwd. Tot grote vreugde van iedereen zijn er dat er nog al wat. Daar waar in feite bijna geen nieuwe molens worden gebouwd, blijkt de firma Groot Wesseldijk regelmatig aangewezen te worden als zich toch zo’n project voordoet, zoals niet alleen in Terwolde, maar ook momenteel in Bunschoten en in Duitsland. Het is iedere keer een eer als zo’n opdracht binnen komt en een zéér feestelijk moment als zo’n klus met goed gevolg is geklaard. Zoals al eerder gemeld, het blije gevoel van klant en publiek dat zo’n molen wordt herbouwd straalt over op het bedrijf en zeker op de vakmensen binnen het bedrijf.

Wat brengt deze klus, het financiële aspect buiten beschouwing gelaten, u en uw bedrijf op: Ook een gerenommeerd molenbouwbedrijf heeft behoefte aan jonge referenties, dat betekent reclame. Potentiële klanten gaan vaak op reis om de producten van de bouwers te leren kennen. Zij hebben daarbij een uitstekend ook voor de passie van de bouwers voor hun werk en de aandacht voor details bij de bouw, benevens natuurlijk de kwaliteit van het werk. Tot slot, blije klanten, waardering van iedereen, daar werken wij aan en voor.

Het bouwbedrijf
Naam: Terry Groters
Woonplaats: Terwolde
Bedrijf/Beroep: Bouwbedrijf T.Groters

Wat is uw passie met molens, c.q. molen De Ooievaar: De molen is belangrijk voor Terwolde. De bouw is niet alledaags en ze is uitgevoerd met vakmanschap, mooi om te zien, vooral omdat ik er persoonlijk bijna elke dag langs kom.

Wat is uw verantwoordelijkheid t.a.v. molen De Ooievaar: Wij herstellen de bouwkundige constructie van het gebouw. Dat wil zeggen dat we de achtkant hebben opgebouwd van zeven meter naar ruim tien meter. Dat alles in de bedoelde achtkant, met muren in gemiddeld vijf steens uitvoering, vijftig tot vijfrenzestig centimeter dik en met een taps toelopende as. Daarnaast zijn kozijnen, ramen en deuren vervangen en wordt straks in de onderbouw een molenaarsverblijf gebouwd (kantoor, pantry, etc.)

Wat zijn de specifieke vaardigheden van u en uw mensen voor de herbouw van molen De Ooievaar: Het karwei vroeg/vraagt de top van het vakmanschap van de bouwvakkers. De romp moest worden opgebouwd in een achtkant van breed naar slank. Dat betekent dat niet zoals gebruikelijk met waterpas en schietlood kon worden gewerkt, maar op zichtlijnen met een centerpunt in het midden van de molenromp. Daarnaast is alles gemetseld in kruisverband om voldoende stabiliteit te verkrijgen voor de toekomst van de werkende molen.

Wat voor gevoel geeft het om deze klus te mogen klaren: Natuurlijk zijn alle bouwers trots op het resultaat van hun werk. Het is een uniek bouwwerk met veel uitstraling en dat ook nog eens in je eigen dorp, dat geeft absoluut een apart gevoel.

Wat brengt deze klus, het financiële aspect buiten beschouwing gelaten, u en uw bedrijf op: Natuurlijk genereert het uitvoeren van zo’n in de belangstelling staand project veel reclame voor het bedrijf en de meewerkende collega’s. Er komen al veel reacties uit de regio binnen en na oplevering zal de website van het bedrijf ook beslist worden aangepast met informatie over het werk van de bouwvakkers aan de molen. Ook het vakmanschap van de mensen is door het verdiepen in oude en nieuwe, ter zake doende technieken, behoorlijk opgevijzeld. Daarnaast ga je na het uitvoeren van zo’n project anders kijken naar bijvoorbeeld molens en andere karakteristieke gebouwen.

De Rietdekker
Naam: Gert Jan Veldhuis
Woonplaats: Terwolde
Bedrijf/Beroep: Rietdekkersbedrijf G.J.Veldhuis

Wat is uw passie met molens, c.q. molen De Ooievaar: Ik passeer voor mijn werk bijna dagelijks de molen en vind het een eer dat ik mee mag helpen met de herbouw van dit beeldbepalende bouwwerk.

Wat is uw verantwoordelijkheid t.a.v. molen De Ooievaar: Het aanbrengen van een rieten dakbedekking op de romp en de molenkap. Dat laatste wordt vermoedelijk in november uitgevoerd.

Wat zijn de specifieke vaardigheden van u en uw mensen voor de herbouw van molen De Ooievaar: Het dekken van een molen met riet vraagt niet alleen het normale vakmanschap van de rietdekker. Het riet wordt in tegenstelling tot bijvoorbeeld boerderijdaken, met touw vastgezet met een zgn. molensteek. Die molensteek is een specifieke knoop om het riet zeer vast aan romp en kap van de molen te bevestigen, omdat die elementen door invloed van het werken van en met de molen, door de wind en de aparte constructie, altijd beweging vertonen. Er is gebruik gemaakt van Kalenberger riet, dat door vakmensen als het neusje van de zalm wordt gezien en er is binnen die rietsoort stevig gesorteerd om de juiste bos riet op de juiste plaats te krijgen. Voor de molenkap is bijvoorbeeld korter riet gewenst dan voor de romp en op/aan de hoeken van de achtkantige molenstelling worden ook weer specifieke eisen aan lengte en dikte van het riet gesteld. Het werk was niet alleen speciaal, het was ook spectaculair omdat gebruik moest worden gemaakt van steigers en liften in verband met de zeer speciale constructie van zo’n molen.

Wat voor gevoel geeft het om deze klus te mogen klaren: Een klus om trots op te zijn. Vooral ook omdat het werk met veel passie en vakmanschap is uitgevoerd. Het was een ambachtelijk karwei dat ik voor geen goud had willen missen.

Wat brengt deze klus, het financiële aspect buiten beschouwing gelaten, u en uw bedrijf op: Het belangrijkste is wel het gevoel van trots als ik de molen passeer, dat wij deze klus toch maar mooi hebben afgewerkt. Daarnaast geeft het veel respons van potentiële klanten die duidelijk onder de indruk zijn van het stuk vakmanschap wat hier is uitgevoerd.

De Installateur
Naam: Jan van Werven
Woonplaats: Terwolde
Bedrijf/Beroep: Installatietechniek Van Werven

Wat is uw passie met molens, c.q. molen De Ooievaar: Mooi om mee te kunnen werken aan de herbouw van de Terwoldse molen De Ooievaar.

Wat is uw verantwoordelijkheid t.a.v. molen De Ooievaar: Installeren, c.q. monteren van de technische installatie van water en licht. Dat wil zeggen de technische installatie in de breedste zin, buiten het specifieke molenwerk.

Wat zijn de specifieke vaardigheden van u en uw mensen voor de herbouw van molen De Ooievaar: Niet specifiek op molengebied, maar er wordt wel de gebruikelijke vakbekwaamheid en technische vaardigheid vereist. Mooi is daarbij dat in tegenstelling tot de gebruikelijke installaties, later iedereen kan zien hoe strak de leidingen zijn getrokken, waar en hoe schakel- en stopcontacten zijn geplaatst en welke materialen er zijn gebruikt.

Wat voor gevoel geeft het om deze klus te mogen klaren: Mooi om zo’n speciale klus te doen met een ouderwets zichtbare installatie.

Wat brengt deze klus, het financiële aspect buiten beschouwing gelaten, u en uw bedrijf op: Blij dat het werk samen met de molenbouwer door plaatselijke ondernemers kan worden verricht. Daarnaast is het voor die ondernemers natuurlijk een prachtige manier om “aan de weg” te timmeren en het heeft als bijkomend profijt het samen binden van de deelnemende ondernemers, waarvan ieder voor zich én als groep vermoedelijk in de toekomst profijt kan worden getrokken.

De Metaalbewerker
Naam: Harrij Kelderman
Woonplaats: Terwolde
Bedrijf/Beroep: Reparatiebedrijf Kelderman

Wat is uw passie met molens, c.q. molen De Ooievaar: Ik kijk gewoonlijk uit op de molen en wordt daar vrolijk van. Als ze niet draaide (wat in bepaalde periodes wel voorkwam) had ik een slecht gevoel en na de brand, die ik als vrijwillig brandweerman héél intensief heb meegemaakt voelde ik mij ronduit slecht. Nu de molen weer als een Fenix uit de as aan het herrijzen is voel ik mij weer stukken beter, vooral ook omdat ik daar een (heel bescheiden) beetje aan kan bijdragen.

Wat is uw verantwoordelijkheid t.a.v. molen De Ooievaar: Dat bestaat vooral uit bijkomend werk, zoals bijvoorbeeld hulpstukken maken voor de rietdekker, straks vermoedelijk wat hang- en sluitwerk en mogelijk een balustrade of hekje hier en daar. De eigenlijke constructie wordt door de molenbouwer uitgevoerd. Zij hebben daar veel beter expertise en routine in dan wij.

Wat zijn de specifieke vaardigheden van u en uw mensen voor de herbouw van molen De Ooievaar: Algemene vaardigheden. Wij zijn goed in alle metaalbewerkingen, vanaf knippen, zetten, afkorten tot draaien en frezen.

Wat voor gevoel geeft het om deze klus te mogen klaren: Als Terwoldenaar mooi om mee te werken aan de herbouw van de molen. Nog steeds een dubbel gevoel omdat de jongste brand in de molen er persoonlijk behoorlijk heeft ingehakt.

Wat brengt deze klus, het financiële aspect buiten beschouwing gelaten, u en uw bedrijf op: Natuurlijk bijzonder veel voldoening dat de molen er weer komt en daarnaast een goed gevoel omdat op deze manier Terwolde weer eens positief op de kaart wordt gezet.

De Schilder
Naam: Bob Rijkenberg
Woonplaats: Twello
Bedrijf/Beroep: Schildersbedrijf Bob Rijkenberg

Wat is uw passie met molens, c.q. molen De Ooievaar: Als schilder werk ik voor/aan particulieren, boerenbedrijven en andere karakteristieke gebouwen. Zo stevig in het oog springen als het werken aan de herbouw (straks mogelijk onderhoud) van een molen maak je in het echte leven eigenlijk bijna nooit mee. Een droom om te doen.

Wat is uw verantwoordelijkheid t.a.v. molen De Ooievaar: Uitvoeren van het schilderwerk aan ramen, deuren en kozijnen. Daarnaast vermoedelijk in de onderbouw van de molen verschillende ruimtes “bewoonbaar” in de verf zetten.

Wat zijn de specifieke vaardigheden van u en uw mensen voor de herbouw van molen De Ooievaar: Kwalitatief goed in de verf zetten van daartoe aangewezen objecten met vocht regulerende verfsystemen omdat in de ruimtes niet gestookt gaat worden.

Wat voor gevoel geeft het om deze klus te mogen klaren: Mooi en bijzonder project. Komt in het werkzame leven van een schilder bijna niet voor en is een uitstekende manier om kunnen en kennen op een bijzondere manier in de praktijk te brengen.

Wat brengt deze klus, het financiële aspect buiten beschouwing gelaten, u en uw bedrijf op: Het geeft natuurlijk onmiddellijk veel naamsbekendheid. Daarnaast staan nu en gedurende de rest van de bouw, maar ook in de toekomst veel mensen regelmatig bij de molen te kijken, naar de voortgang van het werk en/of het werk van de bouwers, in mijn geval van de schilders dus.

woensdag 18 oktober

Deel dit bericht