De Verloedering

Twello- Als voormalig worpbewoners bezoeken wij regelmatig de eertijds zo gezellige en gemoedelijke wijk De Worp. De wijk met een eigen economie, een eigen kerkelijk leven en vooral met een zeer gemêleerde bevolking. Misschien moet ik zeggen “De Hoven” of linker IJsseloever-wijk want het behoort nog steeds bij de Gemeente Deventer. Door mijn eigen fysieke tekortkomingen moet een bezoek per auto plaatsvinden – per gewone fiets zou beter zijn. Zoekend naar een parkeerplaats is niet gemakkelijk daar het welig tierende onkruid en andere rommel de overhand krijgt. De parkeerplaats, is gemeentegrond, heeft kennelijk een nul uren contract met het “Groenbedrijf der Gemeente”. Eigenlijk een merkwaardige en bizarre situatie van een Gemeentebestuur met een politiek linkse signatuur. Daar is niets mis mee. Men zou echter wat anders verwachten. Immers heeft een dergelijke politieke stroming hoog in het vaandel staan een beter leefmilieu en veel aandacht voor het “Groene gebeuren” c.q. een goed leefbare atmosfeer. Echter behalve in wijken zoals de Worp, Zandweerd, Voorstad en nog veel meer. Bijna kan men spreken van een contradictio in terminis. Misschien heeft men weleens gehoord van de meest elementaire zaken voor ons menselijk bestaan zoals het groene gebeuren, onze zuurstof leveranciers, de fotosynthese en zo meer. Als men de groene natuur om ons heen verwaarloosd, negeert en geen prioriteit geeft, schiet men zichzelf in de voeten. Dit is een slechte zaak voor ons allemaal. Kritiek en commentaar geven van de zijkant is wel erg gemakkelijk maar tegelijkertijd suggereren hoe of een of ander beter kan worden maakt een hoop goed.

Dames en Heren van het Deventer gemeentebestuur, Deventer Groenbedrijf en Woningbouwbestuur, ga te rade bij uw buurgemeente Voorst en let speciaal op het dorp Twello. Vorig jaar gekozen tot het groenste dorp van Europa. Speciaal wat betreft het totale “Groene gebeuren” zoals de organisatie, de vakkennis, het financiële plaatje en vooral de grote passie bij het een en ander.

Als zeer grote kers op de taart de verrichtingen van de vrijwilligersorganisatie “Stichting Dorpsverfraaiing”. Meer dan honderd bloembakken het gehele jaar in hun beheer met tevens beplanting van drie grote rotondes, geven het Dorpse leven extra cachet. Alles in samenwerking met Gemeentelijke diensten. Een door eenieder gekwalificeerd schitterend dorp Twello waar het goed toeven is.

Goed voorbeeld doet wellicht goed volgen.

Piet Groters.

woensdag 12 augustus

Deel dit bericht