Drukbezochte nieuwjaarsreceptie in Wilpermolen

Posterenk- Inwoners van Posterenk hebben afgelopen vrijdag massaal gehoor gegeven aan de oproep van de Belangenvereniging Posterenk e.o. (PBO) om de nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering bij te wonen. Posterenks Belang organiseerde dit samen met de Stichting Wilpermolen en de Speeltuincommissie. Klokslag 20.00 opende André Berenschot, voorzitter van PBO, de vergadering en heette allen welkom. In zijn terugblik op het jaar 2017 stond hij onder meer stil bij het contract wat PBO e.o. eind vorig jaar verlengde met haar Dorpscontactpersoon (DCP) Anita Huisman. De gemeente Voorst heeft het werken met een DCP mogelijk gemaakt door daarvoor de financiën vrij te maken en voor Posterenk betekende dit dat Anita haar vijfde jaar als succesvol DCP ingaat.

Verbreding A1

Frans Pol gaf uitleg over de verbreding van de A1 en dat PBO e.o. vorig jaar een zienswijzen heeft ingediend op het Ontwerp Tracé Besluit (OTB). PBO heeft een reactie gegeven op de volgende vier onderwerpen: Allereerst een dringend voorstel om naast het huidige geluidsscherm dit ook te verlengen met 750 meter richting De Paal. Ook heeft PBO aandacht gevraagd naar het effect van de verbreding op het fijnstof. Verder is gevraagd extra aandacht te besteden aan de veilige oversteek van de Fliertweg plus het aanbrengen van nieuwe beplanting aan weerszijden van de A1 en het Geluidsscherm. Posterenk wil ook graag haar padenplan verder ontwikkelen en heeft voorgesteld dat mee te nemen aan de zuidzijde bij de verbreding van de A1. Vele Posterenkers hebben ook individueel een zienswijzen ingediend en wij zijn in afwachting van de verwerking daarvan en de reactie daarop van Rijkswaterstaat.

Woningbouw

Posterenk heeft samen met de dorpen Bussloo, Wilp en Wilp-Achterhoek in 2017 een enquête uitgezet om daarmee aan te tonen wat de woningbehoefte is. Dit is een zeer succesvolle enquête gebleken waar in totaal rond de 130 mensen aan hebben deelgenomen. Daarvan hebben 37 (oud) Posterenkers aangegeven geïnteresseerd te zijn en 19 daarvan direct in het wonen in Posterenk op korte termijn. Met de uitslag van deze enquête is voldaan aan een eis die de Provincie stelt om te kunnen starten met daadwerkelijke nieuwbouw. Elk dorp moet aantonen welke behoefte er is om op deze wijze ook te voldoen aan de eis van ‘bouwen naar behoefte’ zoals vorig jaar door wethouder Arjen Lagerweij werd uiteengezet tijdens de Jaarvergadering. De verwachting is dat in april er een bijeenkomst zal komen waarin meer concreet wordt uiteengezet welke plannen er zijn voor de korte termijn voor wat betreft nieuwbouw. Het ligt in de verwachting dat in eerste instantie Postakker 2 zal worden aangepakt. Inmiddels is een aannemer begonnen met de voorbereidingen. Penningmeester Ben Hulscher gaf tijdens de vergadering uitleg over de financiën van vorig jaar. De conclusie was dat PBO het jaar 2017 kon afsluiten met een klein positief saldo. De kascommissie gaf goedkeuring over de cijfers.

Vervolgens gaf Barbara Ulfman namens de Speeltuincommissie ‘Klein Pampus’ een overzicht van de activiteiten van 2017. Tijdens de Nationale Doedag in maart vorig jaar werd de speeltuin flink aangepakt en klaargemaakt voor de diverse activiteiten.

Vrijheid

Dorpscontactpersoon Anita Huisman gaf middels een mooie fotoreportage een overzicht van de vele activiteiten die worden georganiseerd door en voor Posterenkers. Leo Harmsen en Gerda Buitenhuis organiseerden voor de tweede maal de prachtige Winterwandeling waar veel belangstelling voor bleek te zijn. Ook werd het belang van de buurtpreventie-app besproken. Inmiddels kent Posterenk ook een app voor vermiste huisdieren en Anita vroeg de aandacht voor een speciale app `Verbeter de Buurt`.

Posterenk start ook samen met andere dorpen met het digitale dorpsplein ‘Mijn Buurtje’.

Maurits Janssen memoreerde 13 april 2017 waar jong en oud Posterenk stilstond bij vrijheid. Hij benadrukte het belang om dit te blijven doen vooral ook om daarbij de jeugd te betrekken en samen het grote belang te omarmen te kunnen leven in een vrije wereld. Samen met Basisschool Martinus uit Bussloo zal dit in april opnieuw worden georganiseerd.

Herensoos

Andre Bouwhuis vertelde wat voor het komend jaar de activiteiten zijn van de Wilpermolen en het meest in het oog springend is toch de Posterenksche Zondag van eind mei. Bijzonder is ook dat in het kader van 200 jaar Voorst er in de molen een prachtige expositie zal plaatsvinden over oude boerderijen. Ook het Buurtcafé is succesvol gebleken en zal in 2018 worden voortgezet.Wicher Klein Haar kwam met een verassend nieuw idee om een herensoos Posterenk te starten. Lid worden kost ongeveer 20 euro per jaar en de heren bezoeken dan samen interessante bedrijven of organiseren mooie lezingen. Geïnteresseerden konden direct bij Wicher inschrijven en velen maakten daarvan gebruik.

woensdag 31 januari

Deel dit bericht