Econoom Herman Wijffels sprak in Dorpskerk

Wilp- De Stichting Behoud Dorpskerk Wilp organiseert regelmatig een Wilpse lezing. Afgelopen 14 november was het de beurt aan econoom Herman Wijffels. In een volle kerk sprak Wijffels onder meer over bevolkingsexplosie, roofbouw op grondstoffen en dreigende klimaatverandering.

Is het tij te keren? Herman Wijffels laat er geen twijfel over bestaan: de knoppen moeten om willen we ons voortbestaan als mens nog even veilig stellen. Hij schetst de mens die los dacht te staan van de rest van het leven op aarde en daarmee naar believen kon omgaan. Sinds de opkomst van de moderne natuurwetenschappen zo’n 250 jaar geleden ontwikkelde zich als belangrijkste levensdoel: ons bestaan hier op aarde aangenamer te maken. De hele economie was er primair gericht het leven van een kleine groep steeds rijker te maken.

We leerden naast spierkracht grootschalig fossiele energie voor het productieproces in te zetten. Dat we met onze leefwijze de natuur vervuilen, de lucht vergiftigen en dat in ijltempo diersoorten uitsterven: ‘Jammer dan!’ Maar we meten, weten en zien intussen dat we ook ons eigen voortbestaan in gevaar brengen, dat we teveel van de aarde vragen. Alle aanwezigen in de Dorpskerk luisterden geboeid naar het betoog van Herman Wijffels. Meer over het activiteitenprogramma is te vinden op: www.dorpskerkwilp.nl

woensdag 29 november

Deel dit bericht