Elf Jubilarissen op jaarvergadering Vrouwen Aktief in Empe

Op dinsdag 16 januari vond bij Vrouwen Aktief Empe/Tonden e.o. de jaarvergadering plaats in buurthuis ’t Oortveld. Voor een goed gevulde zaal opende de voorzitter Ria Bensink deze avond. Daarna was het woord aan de secretaris, zij deed verslag van het afgelopen jaar met een mooie power point presentatie. Het was weer een jaar met vele activiteiten voor de leden. Ook de penningmeester deed haar verslag aan de hand van een power point presentatie. Het zag er weer keurig uit, ook de kascommissie was tevreden over de manier waarop de penningmeester de financiën van de vereniging behartigd heeft afgelopen jaar.

Daarna stond de huldiging van de jubilarissen op de agenda, dit jaar maar liefst elf! Als eerste werd Marietje Bensink- van Zadelhoff gehuldigd met haar 60-jarig lidmaatschap. Zij is bijna vanaf de oprichting lid van de vereniging, en inmiddels ook al benoemd tot erelid. Onze voorzitter ging even met haar terug in de tijd: de oprichting, het jaar van de Vrouw, leefbaarheid op het platteland en kritisch consumeren en duurzaam produceren passeerden de revue. Door de jaren heen was zij een trouw lid, en zij is nog regelmatig aanwezig op de afdelingsavonden. Voor haar jubileum ontving zij een mooie bos bloemen en een cadeau namens de vereniging.

Dit jaar zijn er acht leden die hun 40-jarig jubileum vieren bij de vereniging. Dat zijn: Lies Jansen- de Leeuw, Willy Massink- Norde, Marry Ruiters- Horst, Jenny Schurink- Jansen, Julia van Dalen- Heuterman, Annie Bleumink- Ruegebrink, Annie Kloppers- van de Brink en Alie Hissink- Lammertink. Voor alle dames was er een persoonlijk woordje van de voorzitter. Daarna werd hen ook een presentje en een mooie bos bloemen overhandigd namens de vereniging.

Tot slot waren er nog twee dames die werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap. Dat waren: Toos Gerritsen- Plant en Roelie ter Hove- Hartgers. Ook voor hen was er een presentje en een mooie bos bloemen.

Daarna stond de bestuursverkiezing op de agenda. De secretaris Irma Jansen- Nikamp nam na drie jaar afscheid van het bestuur. Zij was binnen het bestuur een van de initiatiefnemers voor het opstarten van onze drukbezochte facebookpagina. Door de voorzitter werd zij verder bedankt voor de manier waarop zij haar functie de afgelopen jaren heeft vervuld, naast haar drukke baan, en een gezin met jonge kinderen.

Onze penningmeester Wanda Konijnenberg- te Winkel was na drie bestuursjaren aftredend en herkiesbaar, zij werd met algemene stemmen herkozen voor de komende drie jaar.

Om de lege plekken in het bestuur op te vullen, hadden zich twee dames kandidaat gesteld voor het bestuur. Gerrie Jurriens- Lammers en Maaike Langelaan werden met algemene stemmen gekozen, en onder luid applaus welkom geheten in het bestuur.

Na de rondvraag sloot de voorzitter de jaarvergadering af, en was het tijd voor een pauze, waarin men zich weer op kon geven voor allerlei uitstapjes, georganiseerd door de Reiscommissie. Daarna was het woord aan ons lid en notaris Natascha Dröge, die een lezing hield over het Levenstestament. Het was een interessante lezing en alle vragen van de leden werden naar wens beantwoord. De voorzitter bedankte Natascha en sloot de avond af met de mededeling dat de eerstvolgende avond is: dinsdag 20 februari met als onderwerp: Transgenders. Deze avond zal verzorgd worden door Petra van Dijk van Genderlifestyle. Petra werd als jongen geboren, en besloot op haar 50ste, om als vrouw door het leven te gaan…..

Is je nieuwsgierigheid gewekt naar aanleiding van dit artikel, kom dan eens vrijblijvend een avond bijwonen! De afdelingsavonden van Vrouwen Aktief worden gehouden in buurthuis ’t Oortveld in Empe en de avonden beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom.

woensdag 31 januari

Deel dit bericht