Grote belangstelling voor de opengestelde monumenten

Terwolde- De open monumentendag in de gemeente Voorst in het algemeen en in Terwolde specifiek is ook dit jaar weer een groot succes geworden. De vele monumenteigenaren konden weer heel veel enthousiaste bezoekers op hun terreinen verwelkomen. Opvallend was wel, dat dit jaar kennelijk een groter deel van de bezoekers van verder weg kwamen dan gebruikelijk.

Veel gasten hadden duidelijk vanuit hun woning in totaal andere delen van het land een monumentenroute voor zich zelf ingepland in de IJsselvallei. Dat mag, gezien de rijke historie van het gebied en de vele fraaie en/of aparte panden feitelijk geen verrassing zijn, maar duidelijk is wel dat de belangstelling vanuit andere regio’s voor cultuurhistorische elementen (ook in de gemeente Voorst) danig aan het groeien is.

Binnen de gemeente Voorst bleken zich dit jaar ken merkende verschillen in de omgeving van de verschillende dorpen voor te doen. Zo deden in Terwolde een behoorlijk groot aantal monumenteigenaren mee aan de open monumenten dag, terwijl in het naastgelegen Nijbroek, met een rijk scala aan prachtige oude hoeves, geen enkele deelnemer viel te tellen. Datzelfde fenomeen viel eigenlijk in de hele gemeente Voorst te noteren. Een en ander deed overigens geen afbreuk aan het enthousiasme van de bezoekers. Bij het ene monument viel naast het bouwkundige aspect volop te genieten van kunst (het Grote Blokhuis), bij het ander van park en landschap (de Matanze) en bij weer een ander monument viel naast het kennisnemen van de bouwkundige aspecten ook kennis te maken met de zorgvragende bewoners (de Middenhof). De kerk in Terwolde stond deze dag helemaal volop in de belangstelling. Dat viel voor een belangrijk deel samen met de uitleg over de eeuwenoude wandschilderingen in de kerk. Een bijzonder aansprekend en bij uw reporter tot op heden onbekend fenomeen bestond hier wel uit de rijkelijk aanwezige geschilderde kruisen in een kring van palmbladeren. Dat bleken zeer praktische elementen te zijn uit de voormalige rijke roonmse historie van de kerk. Als namelijk tijdens bouw- of onderhoudswerkzaamheden een bouwvakker, of een toenmalige bouwmeester even een slordige klap met de hamer niet op de nagel, maar op de duim liet neerkomen werd er wel eens wat onparlementair taalgebruik gebezigd. Dat kon natuurlijk tot een opeenhoping van godslasterlijkheden in de kerk leiden, vandaar dat de pastoor in zo’n geval met kwast en wijwater klaar stond om alle geestelijke ongerechtigheden uit te bannen door de strategisch opgestelde kruisen van alle geestverlagende elementen te reinigen.

woensdag 12 september

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws