Grote Rekendag op obs de Hietweide

Twello- Woensdag 3 april was de Grote Rekendag. De leerlingen van obs de Hietweide deden ook dit jaar weer mee. Het thema was: Uit verhouding. De kinderen verkenden tal van situaties waarin de verhoudingen niet klopten.

De Grote Rekendag maakt rekenen leuk en kinderen ontdekken hoe nuttig het kan zijn om goed te kunnen rekenen. Het oplossen van verhoudingsproblemen en het vergelijken van verhoudingen stond op een actieve, spelenderwijze centraal. Zo ging het in de middenbouw om de grote rekenreus die drie keer zo groot was. Alles moest voor hem drie keer vergroot worden.

De ochtend werd afgesloten met een heuse catwalk op het plein waarbij goed zichtbaar werd hoe kleding en voorwerpen uit verhouding kunnen zijn. Het was een leuke en leerzame ochtend.

woensdag 10 april

Deel dit bericht