Heldhaftig optreden beloond met Erepenning

Twello- De in Twello woonachtige Willemien Bonekamp-Holtkuile is voor haar moedige inzet op de spoorwegovergang, Stationsstraat/Julianastraat, beloond met de 'Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.’

Als op 27 september een dame met haar rollator zich op de spoorwegovergang bevindt gaan op dat moment de signaalbellen af en nadert er vanuit de richting Deventer een intercity met volle snelheid. Willemien Bonekamp-Holtkuile is op datzelfde moment eveneens op de overweg, bedenkt zich geen moment en ziet kans de dame net voor de aanstormende trein weg te krijgen. Verschillende getuigen stellen dat ‘het weinig had gescheeld’ of beiden waren door het treinstel geraakt. Voor dit onbaatzuchtige optreden sprak burgemeester zijn grote waardering uit en betoonde zijn trots op deze inwoner van de gemeente Voorst. “Uw optreden kan worden bestempeld als menslievend hulpbetoon waarbij sprake was van moed, beleid en trouw. En daarom ben ik blij dat ik namens Zijne Majesteit de Koning u mag benoemen tot drager van de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Brons”.

Erepenning Menslievend Hulpbetoon

Deze bijzondere onderscheiding gaat terug tot het jaar 1822. Toen besloot koning Willem I dat er een nieuwe onderscheiding moest worden ingesteld voor dappere daden buiten het gevecht; dit werd de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Het begrip ‘zelfopoffering’ – met “gevaar voor eigen leven” – staat hierbij centraal. Naast moed – iets doen wat anderen nalaten – en beleid – weloverdacht en daadkrachtig handelen bij een heldhaftige redding. Omdat in iedere onderscheiding de naam van de gedecoreerde staat gegraveerd is iedere onderscheiding dan ook uniek. En mag het ook een voorbeeld zijn voor anderen; ‘Niet filmen, maar helpen!’ Het ereteken verbeeldt de Griekse Godin van de Naastenliefde ‘Charitas’ met daaromheen het randschrift ‘voor menslievend hulpbetoon’ ter herinnering aan de door u, mevr. Bonekamp-Holtkuile verrichte, menslievende daad. Een bijzondere onderscheiding voor een bijzondere redding.

woensdag 28 november

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws