Hout gebruiken? Natuurlijk!

Regio- De gemeente Voorst is sinds 2012 convenantpartner van FSC Nederland. En dat is niet voor niets. Ontbossing is een groot probleem voor ons allemaal. Niet alleen voor de mensen en dieren die in en van het bos leven, maar ook voor het klimaat. Het FSC keurmerk is opgericht om wereldwijd ontbossing tegen te gaan.

Hout gebruiken om bossen te redden

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, komt de meeste ontbossing niet door de vraag naar hout. Mark Kemna van FSC Nederland legt uit dat het gebruik van hout juist de oplossing kan zijn. “Ontbossing komt omdat bos wordt omgezet in een andere functie, bijvoorbeeld in een oliepalm- of sojaplantage. Doel van FSC is om bossen duurzaam te beheren door er op een verantwoorde manier hout uit te halen en dat te verkopen. Bossen blijven dan staan, omdat ze op die manier waarde krijgen voor de mensen. Dat is vooral in tropische bossen heel belangrijk.”

We zijn allemaal natuurbeschermer

FSC-bossen worden volgens strikte regels beheerd. Zo mag de soortenrijkdom van planten en dieren er niet onder lijden. Er worden per bosdeel maar enkele bomen geoogst. Mark Kemna: “Het bijzondere van duurzaam bosbeheer is dat het een natuurbeschermingsmiddel is. Daarom steunt het Wereld Natuur Fonds ons ook. En als we in Nederland bewust kiezen voor duurzaam hout, zijn we allemaal natuurbeschermers! Daarom is het motto van onze nieuwste campagne: Kies voor hout, red het woud!”

Win-win in beleid

De Gemeente Voorst en andere gemeenten zijn op dit moment druk bezig met beleid voor duurzame, circulaire materialen, bijvoorbeeld voor toepassing in gebouwen, bruggen, beschoeiingen en straatmeubilair. Mark Kemna ziet daar kansen: “Hout, mits uit een duurzaam beheerd bos, kan niet alleen een positieve bijdrage leveren aan bosbescherming, maar ook aan een duurzamere samenleving in het algemeen. Hout is namelijk een hernieuwbare grondstof, de productie kost nauwelijks fossiele energie, sterker nog, een bos neemt zelfs CO2 op. Het bos beschermen en bovendien een heel milieuvriendelijk bouwmateriaal gebruiken, als dat geen win-win situatie is!”

Simpel houden

Mark Kemna besluit: “Bij duurzaamheid denken we al snel aan innovaties, technologische ontwikkelingen. Maar soms moet je het simpel houden. Ik zeg wel eens: hout is niet alleen ons oudste bouwmateriaal, maar ook het bouwmateriaal van de toekomst!”

woensdag 6 december

Deel dit bericht