IJssel klaar voor de toekomst

Welsum- Na ruim zeven jaar van voorbereidingen en werkzaamheden, is het project Kaderrichtlijn Water (KRW) IJssel op vrijdag 27 oktober afgerond. In de afgelopen jaren werkten Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe en vele andere partijen (waar onder Staatsbosbeheer en diverse andere grondeigenaren) samen voor de realisatie van elf nevengeulen en het verbeteren van oevers langs de IJssel. Dit op diverse trajecten gelegen tussen Dieren en Kampen, met een totale lengte van 25 kilometer.

Kaderrichtlijn Water IJssel

De Kaderrichtlijn Water is Europese wetgeving die schoon water voor de toekomst en het bevorderen van de ecologie tot doel heeft. De resultaten langs de IJssel waren al snel zichtbaar. De winde (kleine vissoort) en de barbeel (een beschermde karperachtige vis) werden al binnen een jaar gesignaleerd. De landschappelijke waarde rond en langs de IJssel is door de maatregelen enorm toegenomen. De ontsteende oevers van de IJssel hebben een natuurlijker uitstraling gekregen. Op veel plekken kronkelt nu het water in het landschap. En bij de Gelderse Toren in Leuvenheim loopt een geul door het bosgebied, een zeldzaamheid langs de IJssel. Voor plant en dier is er meer ruimte gekomen langs de IJssel. Bewoners en recreanten kunnen nog meer genieten van de rivier. En de IJssel zelf is helemaal klaar voor de eeuwigdurende strijd om de titel ‘mooiste rivier van Nederland’. Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in hun werk.

Tijdens de feestelijke afronding van de giga projecten over zo’n lange periode roemden de betrokkenen in het bijzonder de saamhorigheid en samenwerking met en door alle partijen in alle soms ook moeilijke periodes. Dat de uitwerking van de diverse projecten niet van een leien dakje liep was te verwachten. De insteek van de verschillende samenwerkende partijen wees gelukkig van meet af aan één richting uit en het feit dat al snel na het ter hand nemen van de eerste projecten de natuur zih op die plaatsen van haar beste (herstellende) kant liet zien was voor alle betokkenen een grote stimulans.

De apotheose van de afronding van het project, de eerste van drie tranches op dit terrein in den lande, werd gevormd door een wandeling langs (en eventueel door) één van de nevengeulen bij Welsum, waarbij de mensen van Staatsbosbeheer verheugd konden melden dat in de geul al een verscheidenheid aan vissoorten rondzwommen en dat met name de steile oeverwallen in bezit waren genomen door een kolonie oeverzwaluwen. Helaas heeft dat niet tot grote uitbreiding van die soort geleidt, want door de lage waterstand heeft de vos alle jongen op een bepaald moment opgevreten. Maar ja, ook dat is natuur. Een ander bijzonder aspect van met name de ontstening van de IJsseloevers is het werken op die plaatsen met erosiepaaltjes. Paaltjes die op bepaalde afstanden in de bodem zijn geslagen, waarbij de kop net onder het maaiveld ligt, zodat de boeren er geen last van hebben. Als die kop zichtbaar wordt, moet ingegrepen worden, omdat dan de erosie van de oever te veel heeft plaats gevonden.

Als uitsmijter werd door de vier topmensen van de vier belangrijkste deelgenoten aan het project een kunstwerk onthuld, dat uitgeklapt een vierluik vormt en door de vier organisaties mee naar “huis” kon worden meegenomen. Het vierluik staat bol van de symboliek, ieder toegespitst op de organisatie waarvoor het bestemd is.

woensdag 1 november

Deel dit bericht