Initiatief ’t Geveltje dorp Voorst afgeblazen

Voorst- Uit overleg met Voorster Belang en de Ondernemers Vereniging Voorst (dorp Voorst) is in oktober gebleken, dat er draagvlak was om het initiatief te lanceren met betrekking tot ’t Geveltje. De insteek was om via een coöperatieve opzet te bekijken of aankoop van deze horecaonderneming tot de mogelijkheden zou behoren. Het zou een mooie gelegenheid kunnen zijn om met elkaar, vooruitlopend op de komende inrichting van de Dorpsstraat na gereedkomen van de rondweg, een mooie ontmoetingsplek te realiseren voor jong en oud. Daarom werd het initiatief genomen en gepubliceerd in het Voorster Nieuws en ook in het dorp zijn de voelhorens uitgestoken. Helaas zijn er maar vier reacties gekomen op de publicatie en dat is echt te weinig om een vervolg te kunnen geven aan dit initiatief. Hoe spijtig ook wordt daarom voor nu afgezien van verdere pogingen.

woensdag 10 januari

Deel dit bericht