Inzameling oude metalen ten behoeve van Het Boshuis

Klarenbeek- Klarenbeek en omgeving heeft in het verleden met de opbrengsten van de inzameling van oude metalen al vele goede doelen ondersteund.

Eind september 2017 werd de inzameling van oude metalen voor het Hertenkamp zeer succesvol afgesloten. Nadien heeft de organisatie de Vakantie Speelweek financieel kunnen ondersteunen. De komende tijd zullen de opbrengsten besteed worden aan Het Boshuis. Hierin moet nog fors geïnvesteerd worden wat betreft duurzame energie en geluid. Het gebouw wordt voor velerlei activiteiten gebruikt. De scholen gebruiken het voor het opvoeren van musicals, toneeluitvoeringen en andersoortige vieringen.

Muziekverenigingen en koren maken er gebruik van. Ook vinden er gebedsdiensten en afscheidsdiensten plaats. Om recht te doen aan de vele verschillende activiteiten welke in Het Boshuis plaatsvinden, is een goede geavanceerde geluidsinstallatie en goede akoestiek van groot belang. Om Het Boshuis financieel te ondersteunen met deze omvangrijke investering, gaat de organisatie de komende periode de opbrengsten van de inzameling van oude metalen hieraan besteden. De organisatie hoopt dat door deze investering het geluid van een zeer goede kwaliteit wordt en alle activiteiten nog beter te volgen zijn.

Inleveradres

Bij de familie Brugman, Polveensweg 25 staat permanent een container waar men de oude metalen en dergelijke in kan leveren.

Als men niet in de gelegenheid is de materialen zelf te brengen, kan er contact op worden genomen met de organisatie. Zij halen deze graag op.

Materialen

Wat men kan inleveren:

• Metalen, w.o. ijzer, lood, zink, aluminium, koper, gereedschap, elektromotoren en fietsen (indien mogelijk zonder banden)

• Witgoed zoals wasmachines, drogers, vaatwassers.

• Accu’s

• Elektriciteitskabels

Vanwege de koelgassen kunnen géén koelkasten, diepvriezers en televisies ingeleverd worden.

woensdag 31 januari

Deel dit bericht