Ivo Gerritsen: directeur obs de Hietweide

Twello- Na het vertrek van de vorige directeur van OBS de Hietweide, heeft Ivo Gerritsen m.i.v 1 april j.l. het stokje overgenomen. De kersverse directeur is bezig in zijn derde maand en ziet niet alleen binnen zijn eigen school fantastische dingen gebeuren, maar zeker ook binnen “de Fliert” aan het Jachtlustplein. In dat gebouw zitten naast een kinderopvang ook drie basisscholen gehuisvest. Eén daarvan is de Hietweide, de enige Openbare basisschool in Twello.

Dhr. Gerritsen is inmiddels 25 jaar werkzaam in het onderwijs en is met zijn team volop in beweging. Zo wordt er o.a. gewerkt aan een nieuw schoolplan 2019-2023. Samen met het team wordt meerjarig beleid gemaakt en wordt invulling gegeven aan een breed scala van kwaliteitsaspecten. Naast o.a. aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden, het pedagogisch en didactisch klimaat, wordt binnenkort gestart met invulling van het domein Wetenschap & Techniek. Recent zijn er tevredenheidspeilingen afgenomen. De resultaten daarvan laten zien dat de school op alle fronten hoog scoort. Ook is er aandacht voor ouderbetrokkenheid en communicatie en staat sociale veiligheid hoog op de agenda. “Een kind dat lekker in zijn/haar vel zit en zich veilig en gerespecteerd voelt, gaat met plezier naar school en komt daardoor makkelijker tot goede (leer)prestaties.”

Goede leerprestaties:
Dat er sprake is van goede leerprestaties blijkt wel uit de meest recente uitslag van de eindtoets. Kinderen, maar zeker ook het team is trots op het behaalde resultaat, dat ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. Voor de school is dit de bevestiging dat de onderwijskwaliteit, met daarbij de doorlopende leerlijnen binnen de school, op orde is.

Kleine(re) groepen:
Op dit moment worden ook de voorbereidingen getroffen voor volgend schooljaar. Hierbij liep de school al direct tegen het probleem aan van een onevenwichtige groepsverdeling. Dit betekende het indienen van een verzoek voor een extra groep. Het schoolbestuur - stichting Archipel - heeft dit verzoek gehonoreerd, waardoor de Hietweide in september zal starten met 7 groepen. Gerritsen: “Over het algemeen zien we in onderwijsland groepen van rond en zelfs boven de 30 leerlingen. Het is bekend dat nieuwe ouders kritisch kijken en altijd op zoek zijn naar de school die het beste past bij hun kind. Met kleinere groepen hopen we hier op een positieve manier aan bij te dragen. De school werkt niet met een wachtlijst en met 7 groepen is er in alle groepen dan ook plek voor iedere nieuwe leerling. In de basis betekent dit dat er sprake zal zijn van de gewenste aandacht voor alle kinderen, in een omgeving van kwalitatief goed onderwijs, toegespitst op de kerndoelen van het primair onderwijs.”

woensdag 19 juni

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws