Kringloop Twello wil uitbreiden

Twello- Kringloop Twello, gevestigd aan de Koppelstraat, wil uitbreiden om meer spullen te kunnen stallen en meer mensen aan het werk te helpen. Het is de bedoeling dat de begane grond uitbreidt met 400 vierkante meter en dat er op de verdieping 200 vierkante meter bij komt.

Voor de uitbreiding moet stichting Kringloop Twello grond kopen van de gemeente. De stichting kan deze grond kopen voor 120.000 euro. De uitbreiding zelf kost ongeveer 300.000 euro. De uitbreiding wordt deels betaald door de stichting uit eigen middelen en deels met een geldlening.

Het college heeft ingestemd met deze uitbreiding. Het college is namelijk akkoord met het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu zes weken ter inzage. Stichting Kringloop Twello hoopt dat de aannemer na de zomer kan beginnen.

woensdag 4 april

Deel dit bericht