Lezing door Ineke Koedam

TWELLO- Orgaandonatie is een gevoelig thema dat dit najaar in de Eerste Kamer opnieuw aan de orde komt. D66 lid Pia Dijkstra heeft een initiatiefvoorstel ingediend over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem.

De nieuwe donorwet van D66 kwam net door de Tweede Kamer. Met de wet wordt iedereen donor, tenzij hij of zij bezwaar maakt. Voor een meerderheid in de Eerste Kamer zijn 38 stemmen nodig. CDA en VVD zouden daarin weleens bepalend kunnen zijn, maar beide partijen hebben hun standpunt nog niet bepaald. Het CDA stemde in de Tweede Kamer tegen de wet, maar in de Eerste Kamer ligt het nog open. De VVD heeft besloten dat de Eerste Kamerleden individueel mogen stemmen.

Tijdens de discussie in de Tweede Kamer viel op dat de spirituele aspecten van orgaandonatie (bijna) nooit aan de orde kwamen. Wel horen we over de lange wachtlijsten en de medische mogelijkheden. Complex wordt het als we ook de donor in het verhaal betrekken. Mensen die bij leven een nier doneren, zullen zich daar goed over hebben geïnformeerd.

Anders is dat als het om hersendood gaat. Maar is iemand die hersendood is, wel echt dood? Het probleem is echter dat daar ook in medische kringen nogal verschil van mening over bestaat. Wat doet orgaanuitname met de donor en met de naasten?

Om een bewuste en weloverwogen beslissing te kunnen nemen ten aanzien van donorregistratie zouden we de belangen van donoren wel degelijk in ogenschouw moeten nemen. We zouden een visie moeten hebben op wat sterven voor ons betekent, want wie zijn organen doneert, sterft op de operatietafel aan de gevolgen van de uitname.

Welke immateriële consequenties heeft dat en wat weten we over wie wij ten diepste zijn?

Deze vragen komen op deze avond allemaal aan de orde.

Ineke Koedam is een innemende en integere spreker. Ze is auteur, oud hospicecoördinator en adviseur van de Stichting Bezinning Orgaandonatie.

Dinsdag 10 oktober 2017, 20.00 uur in de bibliotheek Twello, Marktplein 11.
Inloop vanaf 19.30 uur, entree € 6,50. Aanmelden bij bi.twello@gmail.com.
Meer informatie op de site www.weerschijn.nl

Werkgroep Bezinning & Inspiratie Twello

woensdag 4 oktober

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws