Lokale VVD-fracties verheugd met uitstel vliegveld Lelystad

Nog geen twee dagen geleden is onze regio bezocht door VVD-kamerlid Remco Dijkstra. Dit naar aanleiding van het ongenoegen dat de lokale VVD-fracties uit Oldebroek, Elburg, Hattem, Heerde, Epe en Voorst hadden geuit over de opening van vliegveld Lelystad. Begrijpelijk dat deze zes fracties nu verheugd zijn met het nieuws van uitstel inzake de besluitvorming over vliegveld Lelystad.

De lokale VVD-fracties hebben er in dat gesprek met Dijkstra op aangedrongen dat er pas een goed besluit genomen kan worden wanneer allereerst het luchtruim heringedeeld zou worden. Aanvankelijk was, vanaf de eerste besluitvorming inzake vliegveld Lelystad, dit ook altijd het uitgangspunt geweest. De lokale VVD-fracties begrijpen dan ook de geuite bezwaren niet, dat uitstel zou wijzen op een onbetrouwbare Overheid. “Wat ons betreft is er goed naar ons geluisterd en wordt er nu betrouwbaar gehandeld. Zorgvuldigheid voor snelheid, zoals kamerlid Dijkstra maandag ook zei”

Geen van de lokale VVD-fracties is tegen vliegveld Lelystad, want men ziet wel degelijk de voordelen van een regionaal vliegveld. Ook het feit dat Schiphol niet onbeperkt kan groeien en de rest van Nederland deze last ook gedeeltelijk moet opvangen spreken de zes liberale fracties niet tegen. Maar het feit dat acht jaar laksheid van twee staatsecretarissen leidde tot noodgedwongen laagvliegen over de Veluwe was wat deze lokale VVD’ers betreft geen optie. Als de overheid betrouwbaar wil zijn naar Schiphol, dan evenzo naar de Veluwe en dat geluid heeft nu gewonnen.

“Laten we duidelijk zijn, herindeling is nog geen randvoorwaarde en wij zullen ons hard blijven maken om gedurende deze periode van uitstel te gaan herindelen, net zoals de wens om een complete en sluitende milieueffectrapportage, onderdeel te laten worden van de randvoorwaarden.” Volgens de lokale VVD-fracties kun je niet besluiten over vliegveld Lelystad als je niet weet hoe vliegtuigen na herindeling van het luchtruim gaan vliegen. “Pas als zeker is dat dat hoog genoeg zal zijn, om de rust op de Veluwe niet aan te tasten, kan de Veluwe daarmee instemmen en komen wij maar wat graag op de feestelijke opening van Lelystad Airport.”

Lokale fracties van landelijke Haagse partijen krijgen vaak het verwijt dat ze handelen naar de wensen van Politiek Den Haag, vandaag is maar weer eens te meer duidelijk geworden wat de invloed van de lokale politieke afdelingen kan zijn en hoe zij, door op te komen voor lokale belangen, vorm kunnen geven aan landelijk beleid op een lokaal niveau dichtbij de kiezer.

Namens (van noord naar zuid),

Rick van Velthuysen - VVD Elburg

Henk Kemp - VVD Oldebroek

Gina Guldenaar - VVD Hattem

Beerd Volkers - VVD Heerde

Jan Willem Vos - VVD Epe

Ruud Kooij - VVD-Liberaal 2000 Voorst

woensdag 28 februari

Deel dit bericht