Massale belangstelling voor gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Terwolde- De gemeentelijke ambtenaren achter het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan waren aangenaam verrast toen zij hun informatie en enquête avond in Terwolde van start lieten gaan. In tegenstelling tot vorige vergelijkbare informatieavonden was de belangstelling én de inbreng van de plaatselijke bevolking zeer groot. Tijdens een intensieve opeenstapeling van allerlei factoren op het gebied van veiligheid en doorstroming kwam uiteindelijk wel vast te staan, dat behoudens enkele knelpunten binnen- en buiten de bebouwde kom van Terwolde de verkeersveiligheid en het doorstromingsbeleid terug te voeren zijn op enkele cruciale punten.

Dat zijn dan in de eerste plaats alles wat met het veilig verplaatsen van kinderen/de jeugd van en naar school te maken heeft. Dat betreft dan gedrag van ouders die “vreemd” parkeren in de buurt van de school, maar zeker ook de weggebruikers die (te) weinig aandacht hebben voor de jeugd van en naar de basisschool en van en naar de verschillende plaatsen met voortgezet onderwijs zoals niet alleen naar Twello, maar zeker ook richting Deventer, Apeldoorn en Epe. Daarnaast is een grote bron van zorg het jakkeren van snelverkeer over de Bandijk en door het dorp. Iedereen is er wel van overtuigd dat het gedrag van deze piloten enkel valt bij te sturen door veel intensiever handhavingsbeleid. Een derde grote bron van zorg zijn de hordes sluipverkeer dat zich verplaatst van de A50 richting A1 en vice versa.

Uiteindelijk konden de mensen van de gemeente, onder het toeziend ook van hun wethouder, Hans van der Sleen, een waslijst aan knelpunten en suggesties meenemen om die verder uit te werken en zoveel mogelijk verwerken in het verkeers- en vervoersplan dat vanaf volgend jaar voor de komende tien jaar de richting aan moet geven van gewenste werkzaamheden en/of aanpassingen. Natuurlijk zullen in de loop van die periode ongetwijfeld aanpassingen mogelijk zijn van de opgestelde plannen, maar in principe krijgen de nu opgestelde redelijke wensen zo veel mogelijk aandacht en voorrang.

woensdag 3 oktober

Deel dit bericht