Muziek voor het jonge kind bestaat in januari vijf jaar

Twello- Vijf jaar geleden is Lidia Oltshoorn begonnen met het geven van Muziek op Schoot lessen bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, Boekstartochtenden en het organiseren van Muziek op Schoot cursussen voor verzorgers en kinderen in Apeldoorn en Twello.

Wat is Muziek op Schoot eigenlijk en hoe ziet een les er uit ?

De les begint altijd met een begroetingsliedje, waarbij ik een handpop gebruik, Kwakkelijntje. Daarna gaan we spelenderwijs bezig met muziek, we zingen liedjes waarbij we materialen gebruiken, zoals blokjes, ballen. Natuurlijk gaan we ook aan de slag met het spelen op instrumentjes, zoals trommeltjes, en belletjes. Daarbij gebruik ik altijd mijn accordeon en is het elke keer een feestje. Natuurlijk bewegen we ook op muziek. Iedere les sluit Kwakkelijntje weer af en verdwijnt weer in de tas, een teken dat we klaar zijn. Er zit dus een duidelijke opbouw in. Lidia richt zich vooral op kinderen tot 4 jaar en groepen 1 en 2 van de basisschool.

Waarom is met muziek bezig zijn zo belangrijk ?

Wanneer kinderen plezier beleven aan muziek komt de muzikaliteit op een natuurlijke manier tot ontplooiing, het stimuleren van de muzikale ontwikkeling ondersteunt allerlei facetten van de totale ontwikkeling, denk maar aan het luister en concentratievermogen, de motorische ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, samen muziek maken. De emotionele ontwikkeling en de zintuiglijke en verstandelijke ontwikkeling. Bent U nieuwsgierig geworden en wilt U meer informatie over cursussen die in januari beginnen. Stuur dan een mail naar: olsthoorn@kpnplanet.nl

woensdag 29 november

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws