Nieuwe fractievoorzitter voor politieke partij VVD/Liberaal 2000

Voorst- Hij is zelfstandig jurist in de bouw- en vastgoedsector, bestuurslid van Stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk, leest bij voorkeur literatuur en biografieën (recent gelezen: Stefan Zweig, Hanny Michaelis) en is als basgitarist betrokken bij het opstarten van een Neil Young coverband. Gerrit Schimmel, bezield, bevlogen, onderlegd en sinds kort fractievoorzitter voor VVD/Liberaal 2000.

We nemen plaats in de werk annex studeerkamer bij Gerrit thuis. De piano in de hoek ligt bedolven onder stapels bladmuziek, daaromheen enkele gitaren terwijl de lessenaar ons verklapt wat het meest recente studiewerk is. “Buiten heb ik schapen lopen, daar gaan we straks ook nog wel even naar toe!” en mij is duidelijk; deze man houdt niet van stilzitten.

Gerrit, zitten we aan tafel met een politicus pur sang?

“Vijf jaren geleden ben ik gevraagd voor de politiek. Ik was geen lid van een politieke partij en niet erg politiek geïnteresseerd. Maar er zijn altijd weer nieuwe mensen nodig voor dit toch belangrijke werk. Nu lever ik een bijdrage aan iets belangrijks; het besturen van een gemeente!”

Jouw partij VVD/Liberaal 2000 is ook een gemeentebestuurder?

“We zijn de lokale liberale partij van de gemeente Voorst. We dragen uitdrukkelijk ook een lokaal karakter uit, opereren volledig zelfstandig, onafhankelijk van de landelijke politiek. We hebben nooit een landelijk overleg en onze eigen politieke standpunten bepalen we zelf.”

Maar er zijn toch overeenkomsten tussen landelijk en lokaal; liberaal denken en werken?

“We zijn mensen met een liberale achtergrond. Mensen die de vrijheid hoog in het vaandel hebben staan, eigen verantwoordelijkheid van burgers, tevens opkomen voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Mensen die ernaar streven dat de overheid zich terughoudend opstelt; zuinig met regels, zuinig met geld en zich beperken tot de kerntaken.

De landelijke politiek straalt uiteraard wel op je af! Maar we hebben uitdrukkelijk een eigen lokaal karakter.”

Hebben jullie wel eens een afwijkend standpunt ingenomen jegens de visie van jullie partij in Den Haag?

“September 2017 heeft ons raadslid Emiel de Weerd een motie ingediend, om ons als gemeente Voorst te verzetten tegen luchthaven Lelystad. Het initiatief kwam van onze partij, terwijl de landelijke partij er juist op gespitst is om die luchthaven open te stellen.”

En hoe profileren jullie jezelf bínnen de gemeentegrenzen?

“We zijn blij met de laatste belastingverlagingen in 2017 welke we hebben kunnen bewerkstelligen. Het onderzoek verkeersveiligheid binnen de gemeente Voorst was eveneens ons initiatief. En vergeet niet het item over die laagvliegroute!”

We doen het met z’n allen goed in de gemeente Voorst?

“We leven eigenlijk in een prachtige gemeente, waarbij we gevrijwaard zijn van grote stadsproblematieken (probleemwijken, overlast, hoge(re) mate van criminaliteit), die komen hier toch eigenlijk niet voor. We moeten wel een wakend oog houden en passend optreden wanneer zich wél iets voor gaat doen.”

VVD/Liberaal 2000 maakt in de politieke arena deel uit van de oppositie. Dan heb je kritische noten te kraken aan het adres van de coalitie.

“Het project Voorst onder de Loep; 1,2 miljoen voor een project, waarvoor 400 interviews worden gehouden en waarbij het resultaat eigenlijk neerkomt op onderwerpen, welke al in een bestaand beleid zijn toegepast. Dat vinden wij geen goede besteding van het geld. Vooral wanneer daarvoor een aparte organisatie wordt opgezet, terwijl er al een bestaande organisatie is. Dat wordt niet alleen ons, maar ook de andere oppositiepartijen opgedrongen. De gehelE oppositie is daar zeer kritisch over”

Ik proef nog meer noten op de zang van de fractievoorzitter?

“Gemeente Voorst gaat tonnen per jaar uitgeven aan spelletjes na schooltijd voor de jeugd. Een overblijfsel van het idee; gratis sporten! Kinderen en ouders zijn zelf wel in staat om wat te organiseren voor de tijd na schooltijd. Wil je dan tóch geld uitgeven voor educatie of activiteiten voor de jeugd, denk ik eerder aan iets cultureels of muzikaals. De samenleving zal daar méér behoefte aan hebben, dan aan extra sportactiviteiten. We hebben goede sportverenigingen met een prachtig sportaanbod. Cultuur en muziek lijkt mij eerder een ondergeschoven kindje dan sport.”

Hoe denkt die jurist in de bouw- en vastgoedsector over de renovatie van het gemeentehuis?

“Voor 15 miljoen kan je twee kantoorgebouwen bouwen, nieuwbouw van dezelfde omvang. Dan heb je een keurig kantoorgebouw welke voldoet aan alle geldende normen.”

Hier spreekt de vakman

“Ze willen het gemeentehuis energieneutraal maken en dat kost bovenmatig veel geld. Dat overschot aan geld, had je bijvoorbeeld kunnen besteden aan andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid in plaats van het verduurzamen van het gemeentehuis. De visie van onze partij; het dak was al gedaan, de gevel kan je renoveren – dat kost zo’n drie ton volgens het college zelf – en dan kan je klimaat-technisch nog wat doen, ook intern. Maar dat kost niet zo schokkend veel geld.”

Het geluid ‘geld over de balk smijten’ horen we vanuit de burger

“Met het isoleren van de gevel ben je al aan de eisen, als je het al niet hebt gehaald met het dak. Ik vroeg om een energiebeoordeling, maar die werd mij geweigerd. Het college weigerde het na te gaan en ik denk; wellicht voldoet het gemeentehuis al aan de energienormen? Je kan niet alle gebouwen in Nederland energieneutraal maken, kijk naar oude binnensteden. Maar je kan wel op een andere wijze iets aan het milieu doen, dat is voordeliger!”

Gerrit, wil je dit interview nog een slotakkoord meegeven?

“Laat mensen zich aanmelden bij een politieke partij! Het liefste natuurlijk bij ons … Ik denk dat veel politieke partijen versterkingen kunnen gebruiken. Het besturen van een gemeente is belangrijk en er heerst in Voorst een fijne bestuurscultuur waar coalitie en oppositie prettig met elkaar omgaan. Het gemeenteraadlidmaatschap hoeft écht geen twee dagen in de week te kosten, want dat wordt wel eens door raadsleden geroepen. Raadsleden noemen wel eens, hoeveel tijd ze investeren. Maar het is dan vooral laten zien, wat ze wel allemaal doen. Zéker in een grotere fractie kan je het werk goed verdelen en kost je het raadslidmaatschap wellicht een dag in de week.”

woensdag 23 januari

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws