Nieuwjaarsreceptie Rode Kruis Voorst

Voorst- Het Rode Kruis afdeling Voorst hield op woensdag 3 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis te Voorst. Een ieder werd ontvangen met koffie en oliebol waarna de voorzitter het woord nam.

In zijn nieuwjaarstoespraak stond de voorzitter stil bij de snelheid waarop het leven op dit moment gaat. Het lijkt net naarmate je ouder wordt dat het leven nog sneller gaat. Hierbij de vraag stellend of dit nu komt door de leeftijd of door de maatschappelijke omstandigheden waar we tegenwoordig mee te maken hebben.

Het geeft wel aan dat we het soms persoonlijk wat rustiger aan moeten doen, hierbij niet op de bank gaan zitten maar een tikkie rustiger. Meer werk verdelen onder elkaar. Dit om te zorgen dat mensen niet afhaken door stress en burn-out.

Dit schijnt op dit moment het meest voor te komen in de leeftijdscategorie van 18 tot 38 jaar. Ruim 40% van deze groep heeft last van burn-out verschijnselen. Dit is verontrustend daar dit is precies de groep waar we de grootste aanwas van vrijwilligers zoeken. Zeker als er wat oudere vrijwilligers graag een stapje terug willen doen. Hierdoor hebben wij als afdeling een echte uitdaging voor de boeg. Iets dat we als afdeling breed zullen aanpakken door met elkaar te kijken naar oplossingen.

Alleen loop je weliswaar harder maar samen kom je verder!

2018 wordt een jaar waarin we blijven veranderen naar de tijd en vraag. Dit met zijn allen in goede harmonie. Doordacht en zonder stress.

Samen met balans zorgen dat in 2018 voor het Rode Kruis afdeling Voorst een goed jaar gaat worden waarin we alles kunnen doen waar we voor staan of hebben voorgenomen.

Terugkijkend naar 2017 zijn er een aantal gebeurtenissen die belangrijk zijn geweest:

• Vele inzetten van hulpverleners tijdens diverse evenementen zoals kermissen, braderieën, Nijmeegse 4-daagse, Zwarte Cross, Serieus Request en veel meer.

• Wij hebben een bike-team opgezet met 2 eigen Mountainbikes welke door sponsering mogelijk zijn geworden. Hierbij zijn hulpverleners opgeleid en gekleed.

• De collecte heeft dit jaar meer opgebracht dan vorig jaar. Dankzij de giften kunnen wij ons werk blijven doen.

• De welfare heeft weer opbrengt gegenereerd met haar verkopen.

• De kerstbakjes verkoop voor weekend Lemele heeft ruim € 1.200,00 opgebracht.

• De voertuigen meer ingezet worden voor sociaal-medisch vervoer in de gemeente Voorst.

• Het weekend Lemele weer geslaagd is. Een lang weekend voor een aantal ouderen die het zo verdienen om er eens uit te zijn. Iets waar de afdeling zeer trots op is.

• Een bezoekje aan de Margriet beurs met een aantal ouderen. Een geweldige ervaring.

• Het jubileumjaar 150 jaar Rode Kruis met diverse evenementen en onze eigen feestmiddag te Twello in het gebouw van scouting Gelre. Aanwezigheid van de hele afdeling gaf een echt familie gevoel.

Een jaar waarin de afdeling in de gemeente Voorst en landelijk zeer actief was en in 2018 zal blijven.

Met het begin van het jaar is er ook een vrijwilliger die al 10 jaar bij de afdeling actief is, Theo Krijnen. Hiervoor ontvangt hij de draagmedaille en oorkonde voor o.a. de 4 jaar waar hij actief geweest in de Districtsraad namen onze afdeling. Verder verricht Theo allerlei hand en span diensten.Een vrijwilliger waar je altijd een beroep op kan doen, daar kan je trots op zijn.

Om ook de partner te bedanken voor de tijd die Theo aan onze afdeling mag besteden wordt een boeket bloemen aangeboden aan zijn vrouw Trees. Deze bloemen zijn mede mogelijk gemaakt door Bloemen van Lieke te Klarenbeek.

woensdag 10 januari

Deel dit bericht