Projectweek Veluws College Twello

Twello- Samenwerken, plannen, organiseren, analyseren, onderzoeken, reflecteren, presenteren … Allemaal vaardigheden waarmee jongeren in de 21ste eeuw te maken krijgen. Vaardigheden die geleerd worden om jongeren in de huidige samenleving en in de toekomst te kunnen redden. Ook het Veluws College bereidt haar leerlingen hierop voor. Dergelijke vaardigheden worden niet alleen in de lessen aangereikt, maar ook in de vorm van projectweken wordt er aan de ontwikkeling ervan gewerkt. In de afgelopen week zag het onderwijs er anders uit. Op allerlei manieren waren leerlingen aan het werk, binnen en buiten het gebouw, binnen en buiten Twello.

Project ‘Dit ben ik’

Brugklassers leerden tijdens dit project met verschillende activiteiten zichzelf en elkaar beter kennen. Nog maar net begonnen in de brugklas en wat komt er dan al veel op je af. Nieuwe klasgenoten, onbekende docenten, andere schoolvakken, een nieuw gebouw. Een goed moment om eens in de spiegel te kijken en jezelf hardop af te vragen: ‘Wie ben IK eigenlijk? Hoe kijk ik naar de wereld om me heen en wat kunnen anderen van mij verwachten?’ Een onderdeel van dit project is ‘Puberruil VC’. Leerlingen gingen bij elkaar op bezoek om te ervaren hoe het er in een ander gezin aan toe gaat. Er werd bij de ander gegeten en zelfs soms geslapen. Interviews werden afgenomen en vlogs gemaakt. Een afsluitend onderdeel tijdens dit project was ‘Over de streep’. Er werd gelachen en gehuild, er werd geknuffeld en gedanst. Een mooie en waardevolle activiteit om samen uit te voeren.

Project ‘Artcadia’

Stel je voor: je leeft in het jaar 2080. Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan we om met de ruimte, water en ons milieu? De leerlingen uit de tweede klas bogen zich deze week over deze vragen. Zij deden mee met de landelijke ontwerpwedstrijd van Artcadia. De leerlingen brainstormden, onderzochten en ontwierpen ideeën voor de stad van de toekomst. De beste ideeën worden binnenkort ingezonden en doen hopelijk mee voor een finaleplaats.

Tijdens deze week bezochten de leerlingen ook de uiterwaarden van de IJssel. Natuur- en milieueducatiecentrum De Ulebelt zorgde voor een actief programma waarin de leerlingen kennismaakten met de principes van waterbeheersing. Verder kregen zij een rondleiding in het duurzame stadskantoor van Deventer. Bovendien vereerde het Solar Team van Delft de school met een bezoek. Op woensdagmiddag presenteerden de leerlingen hun ontwerpen aan hun klasgenoten, ouders en docenten. Vliegende auto’s, teleporteermachines, aardewoningen en magneetsnelwegen passeerden hierbij de revue.

De school kijkt terug op een geslaagde projectweek. Aan het enthousiasme van de bezoekers was te merken dat de leerlingen erin geslaagd zijn te ontdekken waar ze staan en een blik in de toekomst te werpen.

woensdag 8 november

Deel dit bericht