Raad benoemt dezelfde wethouders als afgelopen 4 jaren

De gemeenteraad van Voorst heeft dezelfde wethouders benoemd als de afgelopen 4 jaar. Dit betekent dat de heren Arjen Lagerweij (GB), Harjo Pinkster (CDA), Hans van der Sleen (GB) en Wim Vrijhoef (D66) de aankomende 4 jaren samen met burgemeester Jos Penninx het college van de gemeente Voorst vormen.

Benoeming Arjen Lagerweij

Niet iedere fractie was het eens met de benoeming van deze vier wethouders. De fractie PvdA-Groenlinks stemde tegen de benoeming van wethouder Arjen Lagerweij. Raadslid Bert Visser (PvdA-GL): “Wij zien wel een verhoogd integriteitsrisico ten aanzien van de heer Lagerweij. Wij waarderen dat de heer Lagerweij zelf heeft aangegeven dat hij belangenverstrengeling wil voorkomen. Wij achten de heer Lagerweij gekwalificeerd en benoembaar als wethouder van deze gemeente, echter onder voorwaarden dat aan hem in de taakverdeling binnen het college een portefeuille wordt toegedeeld die enig draagvlak van bestuurlijke verantwoordelijkheid met persoonlijk belang uitsluit. Omwille van het belang van transparantie en integriteit, zo noodzakelijk voor het maatschappelijk draagvlak van het openbaar bestuur, kan ik onder deze omstandigheden niet akkoord gaan met de benoeming van de heer Lagerweij tot wethouder van deze gemeente.”

Raadslid Gerrit Schimmel (VVD-Liberaal2000) is het oneens met de argumentatie van raadslid Bert Visser. “Arjen Lagerweij is vastgoedeigenaar en ondernemer. Dit was hij de afgelopen 4 jaar ook al. Als je als vastgoedeigenaar en ondernemer niet in het openbaar bestuur kan, dan kunnen boeren en winkeleigenaren en dergelijke dat ook niet. Je kan moeilijk alleen ambtenaren en leraren ed in het openbaar bestuur laten plaatsnemen. Wij hebben geen moeite met de benoeming van Arjen Lagerweij als wethouder”.

Ook raadslid Arend Jansen is positief over het functioneren van Arjen Lagerweij als wethouder. “Lagerweij weet dekselsgoed wat hij doet.”. Bert van de Zedde (CDA) vindt Arjen Lagerweij een goede wethouder. “Arjen Lagerweij heeft zijn functie als wethouder de afgelopen 4 jaar zeer goed uitgeoefend”. Robert Bosch (GemeenteBelangen) is trots om Arjen Lagerweij als wethouder te mogen voordragen. Doordat alleen PvdA-GL tegen de benoeming van Arjen Lagerweij als wethouder stemde, werd Arjen Lagerweij benoemd tot wethouder met 16 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

Benoeming Wim Vrijhoef

De benoeming van Wim Vrijhoef als wethouder ging niet zonder slag of stoot. Wim Vrijhoef werd in 2006 veroordeeld tot een celstraf vanwege fraude met gemeenschapsgeld. Het gerechtshof legde de D66-politicus een jaar cel op, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De fracties PvdA-GroenLinks, VVD-Liberaal2000 en Lijst Arend stemden tegen de benoeming van Wim Vrijhoef als wethouder.

woensdag 11 juli

Deel dit bericht