Renovatie gemeentehuis is gestart!

Wie langs het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg rijdt of wandelt kan het niet zijn ontgaan; daar wordt gewerkt. De bouwketen en bouwhekken zijn geplaatst, de sloopwerkzaamheden zijn vorige week maandag begonnen. Vanaf nu gaan we aftellen voor een periode van twee jaren, waarin het gemeentehuis gerevitaliseerd zal worden en ook een metamorfose ondergaat.

De ontwerpfase werd doorgesproken tijdens het Ronde Tafel Gesprek van 20 april. Daarna werd het ontwerp in de raadsvergadering van 11 mei behandeld. “Het was een hamerstuk” aldus wethouder Hans van der Sleen, waarbij complimenten werden gegeven aan de project- en stuurgroep. Daarmee is de renovatie van het gemeentehuis terecht gekomen in de realisatiefase. De daadwerkelijke bouw en verbouw kan gaan starten; geheel volgens plan en ‘op schema’.

Eerder was al bekend, dat kalkhennep gebruikt zou gaan worden aan de buitengevel. Dit past in het plan om het gemeentehuis duurzaam te renoveren. Hennep wordt biologisch geteeld, is een snelle groeier én zorgt tevens voor verbetering van grond waarin het groeit. Een ander opvallend en verrassend fenomeen op het gebied van duurzaamheid werd onlangs pas geïntroduceerd; een SolarEis systeem. “In Jip & Janneke taal; we gaan een hele grote koelkast in de grond plaatsen. ’s Winters gaan we ijs maken, in de zomer laten we het ijs smelten” aldus projectleider Ed Bakx.

De ‘koelkast’ heeft een doorsnede en diepte van 14 meter en wordt in de grond geplaatst. “Het is een continuproces van ijs maken en ijs smelten, zoals de koelkast thuis.” De projectleider legt uit, dat door het koelen warmte vrij komt, zoals de koelkast thuis. Met die warmte kan het gemeentehuis worden verwarmd. Door het ijs in de zomer te laten smelten, ontstaat er juist koeling voor het gebouw.

‘Vijf gratis hernieuwbare energiebronnen voeden het systeem en maken het een van de meest milieuvriendelijke en efficiënte verwarmingssystemen. Het fysische verschijnsel van de kristallisatie energie is met SolarEis voor het eerst op grote schaal technisch beheersbaar gemaakt. Het gebruik van zon-lucht collectoren maakt dit systeem uniek en energiebesparend. Bij gebruik van de SolarEis buffer zijn er geen gevaren voor grondwater. Het systeem kan zelfs worden toegepast in grondwater-beschermingsgebieden. Een vergunning zoals bij WKO en gesloten bodemwisselaars zijn niet nodig. De CO2-belasting is (nagenoeg) nul.’ (Bron: www.solareis.nl)

Gemeenteraad stelde onder meer de vraag, of er geen sprake is van stapeling van nieuwe en onbewezen technieken. Het systeem echter komt in diverse vormen al honderden jaren voor en is dus géén experiment, zo verzekeren wethouder en projectleider. Het plan zorgt wel voor hogere kosten, maar deze worden direct terugverdiend door een aanzienlijke verlaging van de energiekosten. De totale renovatie zal zo’n twee jaren in beslag nemen. Wanneer alles volgens planning blijft verlopen, kan het gerevitaliseerde gemeentehuis maart 2022 in gebruik worden genomen.

woensdag 27 mei

Deel dit bericht