Schaatspret wordt vooraf gegaan door hard labeur

Terwolde- Het winterseizoen staat er weer aan te komen, dus de ijsmeesters van de verschillende ijsverenigingen in de regio vertonen al weer koortsachtige verschijnselen. Er wordt vergaderd, geregeld en nagedacht over verbeteringen van hun accommodaties. Zo ook bij IJsclub Terwolde.

In principe hebben de mensen van de ijsclub het draaiboek voor de werkzaamheden tijdens een (hopelijk) komende vorstperiode klaar liggen. De baan ligt er winterklaar bij, binnenkort zullen de pompen gaan draaien om het benodigde water op de baan te laten vloeien en ook over de verzorging van de te verwachten rijders is al nagedacht.

Maar daar blijft het niet bij. De mensen van de Terwoldse ijsclub aan de Kadijk zijn eigenlijk elk jaar wel bezig met verder gaande verbeteringen aan hun baan. In het verleden is kleedgelegenheid en clubhuis in fases drastisch onder handen genomen, later is de baan uitgevlakt en vorig jaar is nog een nieuwe riolering aangelegd. Dit jaar hebben de vrijwilligers van de vereniging een nieuwe aansluiting gemaakt tussen ijsbaan en clubhuis. Zoals Jan de Weerd het zo kernachtig uitdrukte, er is eindelijk een echte kade gebouwd aan de Kadijk. De ruimte rondom het clubhuis is opgehoogd en van een stevige betrating met klinkers voorzien, terwijl de randen van de ijsbaan ter plekke worden gemarkeerd door een stevige muur, zodat in de toekomst de sportieve bezoekers probleemloos van ijs naar koek en zopie kunnen wisselen, zonder geconfronteerd te worden met afbrokkelend ijs aan de randen van de baan waar vaak een modderige overgang tussen ijs en de oplopende bodem ontstond. Dat creëert meteen weer andere mogelijkheden voor de toekomst, want in het verleden is het al wel gebeurd dat na een ijs-loze winter in de zomer een aantal kano’s werden gehuurd om de leden toch iets leuks en sportiefs aan te kunnen bieden. Dat schept met de nieuw gebouwde kademuur natuurlijk perspectief voor een multifunctioneel gebruik van de ijsbaan in de toekomst. Voorlopig is dat nog niet aan de orde. Voorzitter Weijenberg gaat er van uit dat de verwachtingen voor de komende winter worden ingevuld en er weer uitgebreid geschaatst kan worden op de baan aan de Kadijk. De mensen van de ijsvereniging zijn er klaar voor, de baan is oké en ook de randvoorwaarden zijn behoorlijk geoptimaliseerd.

woensdag 31 oktober

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws