SGP Voorst is zwerfafval zat

Gemeente Voorst- Een prachtige wandeltocht langs de fraaie ondergelopen uiterwaarden van de IJssel levert mooie vergezichten op. De verstoring van deze mooie wandeltocht door de natuur is het vele zwerfafval wat je aantreft. Met name blikjes van frisdranken en bier. Achteloos weggegooid. Het pleit ervoor dat de gemeente Voorst zich zo snel mogelijk aansluit bij de statiegeldalliantie. Daarmee toont de gemeente aan dat zij het zwerfafval zat is en daar wat aan wil doen. Wij als SGP Voorst zijn sterk voorstander van een circulaire economie en zwerfafval hoort niet thuis in de berm maar in de afvalbak. Het verontreinigt de natuur en draagt niet bij aan hergebruik van de grondstoffen. Belonen werkt vaak beter dan straffen en daarom pleit SGP Voorst ervoor om goede burgerinitiatieven die zwerfafval voorkomen te belonen met dorpsverfraaiing. Arco Hak Lijsttrekker SGP Voorst

woensdag 7 februari

Deel dit bericht