Stichting Welzijn Kerspel Voorst kan verenigingen en stichtingen financieel ondersteunen

Voorst- Stichting Welzijn Kerspel Voorst (SWKV) heeft financiële opbrengsten die ze jaarlijks ten goede laat komen aan stichtingen en verenigingen uit het kerspel van Voorst. Naast Voorst vallen ook Tonden, Empe, Voorstonden, Gietelo, Bussloo en Klein-Amsterdam onder het kerspel.

Stichtingen en verenigingen uit het kerspel Voorst die aldaar activiteiten ontplooien en daarbij financiële hulp kunnen gebruiken, hebben de mogelijkheid een aanvraag in te dienen.

De financiële hulp moet gericht zijn op incidentele activiteiten. Aanvragen ter ondersteuning van de

exploitatie worden niet in behandeling genomen. Overige voorwaarden staan vermeld op het aanvraagformulier.

De aanvraag moet uiterlijk 29 februari 2020 in het bezit zijn bij SKWV, bij voorkeur via het genoemde e-mailadres. Het is ook mogelijk de aanvraag af te geven bij het secretariaat van de stichting: Enkweg 42, 7383 CX Voorst.

Het aanvraagformulier kan worden opgevraagd bij : stichtingwelzijnkerspelvoorst@gmail.com

Na de sluitingsdatum (29-02-2020) zal het bestuur van de SKWV de aanvragen in behandeling nemen en beoordelen. Het bestuur bepaalt of een aanvraag wordt gehonoreerd. Uiterlijk in april 2020 krijgen alle aanvragers een terugkoppeling, al dan niet met een financiële toezegging. Over het besluit van het bestuur kan niet worden gecorrespondeerd.

woensdag 5 februari

Deel dit bericht