Vereniging Dorpsbelangen Terwolde gered van bestuurlijke impasse

Terwolde- De vereniging Dorpsbelangen Terwolde, die middels een brandbrief haar leden had opgeroepen om in actie te komen, omdat door een bijna volledig afkalvend bestuur de club dreigde te worden opgeheven, is voorlopig weer gered. De vereniging die offici3eel met een ruim bemeten bestuur haar veel omvattende werkzaamheden verrichtte had, door uiteenlopende omstandigheden, een zodanige leegloop ondervonden dat er slechts drie bestuursleden restten. Een volgens secretaris Gerard Leenders (en zijn collega bestuursleden) onwerkbare situatie. De leegloop was bepaald niet te wijten aan de onderlinge verhoudingen, maar aan het feit dat enkele bestuursleden waren opgestapt om de Accommodatie Stichting van de ondergang te redden en anderen door verhuizing noodgedwongen afscheid namen.

Gedreven nieuwe bestuursleden
Dat het voortbestaan van de vereniging Dorpsbelangen Terwolde eigenlijk alle Terwoldenaren na aan het hart lag bleek wel uit de verscheidene reacties na het verschijnen van de “Brandbrief” in de lokale media. Gelukkig bleven die reacties niet bij woorden alleen. Leenders kon tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering van de club een drietal potentiële bestuursleden aanmelden, die allemaal unaniem gekozen werden, waarmee de eerste bestuurlijke nood geledigd is. Angelique Blok, een nieuw bestuurslid met een financiële achtergrond werd hartelijk verwelkomd, evenals Nikky de Hoog, die zich meer in juridisch opzicht heeft bekwaamd, terwijl Jos Bosch het nieuw aantredende trio completeert, als, zoals hij zelf memoreerde, herintreder in de Terwoldse gemeenschap. Een verdubbeling van het zittende bestuur, waarmee voor de toekomst weer heel veel lopende én nieuwe zaken kunnen worden afgerond dan wel opgepakt, zoals onder andere de viering van het veertig jarig bestaan, wat volgend jaar op de agenda staat.

Afscheid van een bijzondere penningmeester
Tijdens deze algemene vergadering werd op gepaste wijze afscheid genomen van Pieter Nijhof. Pieter is gedurende de laatste jaren niet alleen een bevlogen penningmeester geweest van de vereniging Dorpsbelangen Terwolde, maar vulde of assisteerde dit werk bij bijna iedere organisatie in het dorp. De meeste bekwame boekhouders zitten graag en met elan met hun hoofd in de boeken en/of de cijfers, zo niet Pieter. Hij had voldoende energie om te helpen bij de meest uiteenlopende activiteiten en ontwikkelingen. Maar, zoals dat soms gaat, alles gaat voorbij. Pieter gaat verhuizen en hoewel men in Terwolde hoopvol uitkijkt naar de aanstaande regelmatige bezoekjes van de familie Nijhof aan Terwolde, stopt zijn werk als penningmeester noodgedwongen. Hij werd door Gerard Leenders met mooie woorden en passende cadeaus uitgezwaaid

woensdag 19 juni

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws