Vignet ‘Gezonde School’ voor Hagewinde

Wilp- De openbare basisschool Hagewinde in Wilp heeft Obs Hagewinde heeft het vignet Gezonde School weer behaald. Met deze titel laat de school zien te voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt obs Hagewinde voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Trots

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet Kanjermethodiek en Roe-methode. De Roe-methode is de manier om leerlingen intrinsiek te motiveren om regels op te volgen en samen gedragsproblemen op te lossen. Het mooie van deze methode is het eigenaarschap van de kinderen: zij benoemen het probleem, omschrijven nieuwe gedragsregels, oefenen in nieuw gedrag en geven elkaar feedback.

Directeur Caroline van Alten en het team van obs Hagewinde zijn trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het vernieuwde vignet Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

woensdag 13 maart

Deel dit bericht