Vitalis mag voorlopig nog niet bouwen

Voorst- De Raad van State heeft het bestemmingsplan Hengelderweg 6 in Voorst geschorst. Dat betekent dat Vitalis Biologische zaden BV voorlopig niet mag beginnen met de bouw van een één hectare grote en 8 meter hoge kas en een zaad-verwerkingshal/distributiecentrum van 2450 vierkante meter en maximaal 12 meter hoog.

De gemeenteraad had 3 juli van dit jaar het bestemmingsplan Hengelderweg 6 (Vitalis) vastgesteld dat afweek van het geldende bestemmingsplan buitengebied Voorst. Tegen dat besluit hebben Natuurmonumenten (dat een 14 hectare natuurgebied heeft pal naast Vitalis) samen met de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en Gelders Landschap en Kastelen en elf omwonenden (waarvan twee landgoederen) beroep aangetekend.

De indieners van beroepschriften verwijten de gemeenteraad met name dat het besluit is genomen zonder een eigen onafhankelijk onderzoek te (laten) doen naar de juistheid van de beweringen van Vitalis en het college van B en W waarom die uitbreidingen alleen maar aan de Hengelderweg zouden kunnen worden gerealiseerd in strijd met alle gemeentelijke- en provinciale verordeningen en in een Nationaal Landschap. Volgens die verordeningen zou de kas in de zogenoemde clusterlocatie voor glastuinbouw aan de Withagenweg moeten komen en en de bedrijfshal voor de zaadverwerkings op één van de industrieterreinen.

Ondermeer op basis van deskundigen-verklaringen stellen de indieners van de beroepschriften dat de gemeenteraad het besluit op basis van onjuiste argumenten heeft genomen. Een van die deskundigen is SKAL-Biocontrol, het instituut dat voor de overheid bepaalt of een bedrijf voldoet aan de Europese normen om het certificaat biologisch te verkrijgen. Volgens dit instituut mag -in tegenstelling tot wat B en W beweren- zo’n kas wel degelijk worden gebouwd tussen kassen voor reguliere tuinbouw.

Fabriek

De zaadverkingsfabriek zou volgens de eigen normen van het gemeentelijk bestemmingsplan Buitengebied op een industrieterrein moeten worden gevestigd. Het zaad dat daar moet worden geschoond, bewerkt en verpakt komt namelijk voor slechts enkele procenten van het perceel aan de Hengelderweg. De rest komt uit alle delen van de wereld tot aan China en Chili aan toe.

Tevens vreest men dat dit het begin is van een nieuw glastuinbouwgebied en een nieuw niet-agrarisch industriegebied aan de Hengelderweg dat zich tot nu toe kenmerkt door kleinschalige gebouwen. De omzet van Vitalis verdubbelt namelijk iedere vijf jaar en dus zal er over enkele jaren weer behoefte zijn aan uitbreiding.

Tevens ontstaat een precedent voor andere gebieden waar een kleine tuinder wil uitbreiden. Vanwege het gelijkheidsbeginsel in de wet kan men dan niet weigeren

De zogenoemde bodemprocedure waar besloten wordt of het bestemmingsplan Hengelder 6 al dan niet definitief wordt afgewezen, zal naar verwachting volgend voorjaar worden gehouden.

woensdag 8 november

Deel dit bericht