Voorster Nieuws nieuwjaarsboodschap - Schouder aan schouder komen we verder in 2019

Beste inwoners van de gemeente Voorst,

Ik hoop ik dat u fijne feestdagen heeft gehad. Graag wens ik u en al uw dierbaren een heel voorspoedig, gezond en duurzaam 2019.

2018: 200 jaar gemeente Voorst

Sta eerst kort stil bij het afgelopen jaar waarop we samen trots mogen zijn. We vierden het 200-jarig bestaan van de Gemeente Voorst en gingen vol vertrouwen samen voort. Na een geweldig nieuwjaarsfeest op 1 januari in Twello hadden we 9 prachtige historische weekenden met de Oudheidkundige Kring Voorst in onze dorpen zoals ook te lezen in Voorster Nieuws. We zagen heel veel enthousiasme en inzet van vrijwilligers in buurt, school, vereniging en brede Voorster samenleving, waarvoor sommigen zelfs Koninklijk werden onderscheiden.

Enkele memorabele feiten

De verkiezingen brachten winst voor Gemeentebelangen, vernieuwing met 7 jonge raadsleden en een Coalitieakkoord ”Ambitie met Visie”. Koning Willem Alexander opende de Koningsspelen 2018 in Twello op brede school De Fliert.

Op allerlei fronten is hard gewerkt aan mooie (gemeentelijke) initiatieven en projecten zoals de uitwerking van het sociaal Preventiebeleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdhulp en Participatie, en gratis sporten voor basisschoolleerlingen.

Maar ook aan nieuwbouw van woningen voor jong en oud in Klarenbeek en Terwolde, restauratie van de molen in Terwolde, opening rondweg N-345 Voorst, herinrichting Duistervoordseweg, Enkweg Posterenk en Wilp-Achterhoek, snelle fietsroute langs Steenenkamer; viering 50 jaar Pampus Wilp, opening gebouw PECO Teuge, nieuwe sauna in Bussloo, opening politiesteunpunt in gemeentehuis, een geweldige Rotary Mantelzorgdag, KWF Samenloop voor Hoop bij SV Twello, woonzorgcoöperatie Benring Voorst, een Cleantech Tomorrow festival op Airport Teuge en de kansenkaart Polder Nijbroek. We werden gouden winnaar Entente Florale (bij de dorpen) met Twello.

Persoonlijk

Ook voor mijzelf was 2018 een mooi jaar. De gemeenteraad heeft mij unaniem herbenoemd voor een derde termijn en in mijn dagelijkse contacten heb overal de positieve sfeer in de gemeente Voorst ervaren. Aandacht voor de goede dingen in het leven geeft iedereen blijkbaar de meeste energie! Als trotse opa heb ik intens genoten van mijn 5 kleinkinderen, in Twello en op vakanties in het buitenland.

Verder in 2019

Na een prima jaarwisseling met dank aan inwoners, politie en brandweer, gaan wij wat mij betreft vol energie voort in het groene hart van de Cleantech onder het motto: schouder aan schouder komen we verder!’ Het gaat het goed in het algemeen dankzij al die vrijwilligers die zich met hart ziel inzetten voor hun medemens, verenigingen, instellingen, dorpen en gemeente. Goed laten wat goed is en met respect en vertrouwen in elkaar werken aan wat nog beter kan.

Vertrouwen in de democratie!?

De gemeente Voorst moet zoals elke overheid (gericht op het algemeen belang en de lange termijn) vooral besluiten nemen over tegengestelde belangen, nieuwe dingen mogelijk maken en mensen in de knel ondersteunen, en dat is niet altijd makkelijk. Ik hoop dat onze gemeente dat transparant en begrijpelijk voor iedereen doet en dat wij zo gezaghebbend zijn als openbaar bestuur. Dat onze volksvertegenwoordigers, bestuurders en medewerkers allereerst goed naar inwoners en initiatiefnemers luisteren, de problemen goed analyseren, hiervoor samen met de samenleving slimme en passende alternatieve oplossingen met visie bedenken en deze met de betrokkenen doorspreken; dan kunnen we goede besluiten nemen met waardering voor onze aanpak en genomen besluiten ook met draagvlak schouder aan schouder uitvoeren. Dat wens ik ons allen hierbij toe in Voorst, de Cleantechregio Stedendriehoek en de hele wereld voor 2019. Laat in ieder geval op 20 maart uw stem horen bij de verkiezingen voor de Provincie en het Waterschap.

Klimaatverandering

Het allerbelangrijkste beleidsonderwerp in 2019 wordt volgens mij ons Klimaatbeleid, de vertaling en uitvoering van het (CO2 reductie) Klimaatakkoord. Dit om een verdere verslechtering van ons klimaat met meer droogte, hongersnood, vluchtelingenstromen en wateroverlast wereldwijd tegen te gaan. Wat gaan wij allemaal samen lokaal en regionaal doen aan klimaatadaptatie, het aanpassen van ons gedrag door duurzame maatregelen te nemen? Minder gebruik van energie, LED-lampen, verduurzaming woningen, meer hernieuwbare energie opwekken (zonnevelden en zonnepanelen), meer fietsen, meer elektrische voertuigen en het planten van een miljoen bomen? Maar ook werken aan een circulaire economie door het zuiniger omgaan met (gebruikte) grondstoffen; het afkoppelen en hergebruiken van rioolwater zoals in Waterfabriek Wilp. En dat allemaal betaalbaar voor iedereen!? De Cleantechregio zal een Regionale Energiestrategie (RES) moeten opstellen. Alleen schouder aan schouder komen we hier verder volgens mij.

Sociaal domein

Enkele onderwerpen voor 2019: project Voorst onder de Loep met als doel dat alle inwoners kunnen meedoen en de kans dat inwoners in de problemen komen wordt verkleind. Aandacht voor diversiteit, welvaart en welzijn van al onze inwoners door nieuwe burgerinitiatieven met behoud van de geweldige inzet van vrijwilligers en verenigingen. Maar ook meer maatwerk bij wonen en zorg, jeugd en onderwijs, aanbesteding PlusOV, gezond bewegen en rol nieuwe Delta bij arbeidsparticipatie. Denk ook aan Carnaval met jaarprins uit De Vecht. Nadrukkelijk kijken we naast de dorpscontactpersonen naar de inzet van digitale media als bij Voorstactief en Kijk in de kernen voor kansen van burgerparticipatie in onze inclusieve samenleving.

Ruimtelijk domein

Hier vooral aandacht voor onze uitvoeringsagenda (duurzame) Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst; denk aan planvorming uitbreiding woningbouw Twello, jongeren (friends)huisvesting met IJsseldalwonen, ouderen wonen langer zelfstandig, woonzorg Dennenlust Klarenbeek. Veel aandacht aan het thema circulaire duurzame landbouw met meer biodiversiteit, en daarmee aan het beleid rond zonnevelden, asbestsanering daken, vrijkomend agrarisch vastgoed, cultuurhistorie met de kerk in Bussloo, de houtzagerij Steenenkamer en de visie Polder Nijbroek. Aan nieuw mobiliteitsplan met elektrisch vervoer, maar ook aan dorpsverfraaiing en herinrichting van straten zoals de Stationsstraat Twello en Koningin Wilhelminastraat Terwolde, en natuurlijk de Rijksstraatweg in Voorst; betonnen fietspaden langs De Fliert in Bussloo Wilp en verbreding van de A1. Aan de dreigende overlast van vliegroute Lelystad en kansen ontwikkeling vliegveld en Fliegerhorst Teuge.

Veiligheid

Vanzelfsprekend weer aandacht voor evenementen en alcoholgebruik; in 2019 extra nadruk op het voorkomen van ondermijning (door drugs) in het buitengebied, voor de strategische agenda (brandweer) Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland VNOG, renovatie van het gemeentehuis en herontwikkeling van gebied (oude) Veluws College, brandweer en gemeentewerf; voor verkeersveiligheid en tot slot afvalverwerking samen met Circulus Berkel in Voorst.

Schouder aan schouder

Graag reken ik ook in 2019 op uw grote betrokkenheid bij en uw aller inzet voor onze prachtige gemeente Voorst zodat we er samen een heel mooi jaar van maken. Aanvullend verwijs ik u graag naar mijn nieuwjaarsfilmje te vinden op website gemeente Voorst en YouTube internet: Schouder aan schouder komen we verder!

woensdag 9 januari

Deel dit bericht