Vrijwilligers herbouw Terwoldse molen geschrokken van ophef op social media

Terwolde- De groep Terwoldse vrijwilligers die zich al meer dan twee jaar belangeloos inzetten voor de herbouw van de Terwoldse molen, zijn enorm geschrokken van alle ophef op social media die rond de opzegging van het huurcontract met de molenaarsfamilie Bökkers.

Toen de molen “De Ooievaar” op 31 augustus 2015 afbrandde heeft een groep “ondernemende Terwoldenaren” zich bij de eigenaar van de molen (De stichting tot herbouw en exploitatie Terwoldse Molen) gemeld en is het traject van overleg met de verzekeraar, aanbesteding van de herbouwwerkzaamheden en het overleg met de gemeente en de familie Bökkers, voortvarend ingezet.

Omdat het al vrij snel duidelijk werd dat de exploitatie van de molen vanuit het bestaande huurcontract niet haalbaar was, is ingezet op een exploitatie, waarbij er voldoende geld zou zijn voor de jaarlijkse onderhoudskosten. Deze onderhoudskosten zijn bij diverse molens in de regio opgevraagd, waarbij als snel duidelijk werd dat voor een gezonde exploitatie van een commerciële graanmolen circa € 20.000,- per jaar nodig is.

Twee vrijwilligers hebben vervolgens een cursus “molenmanagement” gevolgd, waarbij tal van ideeën voor activiteiten in- en rond de molen zijn opgedaan. In deze periode is ook het idee voor de oprichting van een vereniging “Vrienden Terwoldse Molen” ontstaan. Vanuit de enorme onderhoudskosten voor het onderhouden van een molen waar commercieel graan wordt gemalen, is gekeken naar een goede verhouding tussen huurinkomsten en inkomsten vanuit de activiteiten van de op te richten vereniging.

Vanuit de eigenaar van de molen is vervolgens en voorstel neergelegd, waarbij de familie Bökkers een maandbedrag van € 750,- per maand zou gaan betalen, wat neer komt op 45% van de onderhoudskosten. De overige 55% zou door de Terwoldse vrijwilligers bijeen worden gebracht.

De vrijwilligers erkennen dat dit voor de familie Bökkers een forse verhoging van het huurbedrag betreft, maar benadrukken dat er sprake was van een huursituatie waarin sinds 1995 geen huurverhoging was doorgevoerd. Bovendien zou er vanuit deze exploitatie vanuit de huurinkomsten en de inkomsten vanuit de vereniging, voldoende geld beschikbaar zijn voor het benodigde onderhoud van de molen, waar de familie Bökkers natuurlijk als eerste van zou profiteren.

Met deze volstrekt open en oprechte bedoelingen is een voortvarende start gemaakt met de fondsenwerving. De vereniging is in oprichting en om de aanloopkosten voor de vereniging, het onderhoud van de molen en de aanleg van het buitenterrein te realiseren, werd een heus “Matanze Molenfestival” georganiseerd.

Helaas bleek er echter geen overeenstemming over het huurbedrag te komen, waarbij de familie Bökkers vasthield aan het huurbedrag van € 285,- per maand, dat zij al sinds 1995 betalen.

Vanuit de eigenaar van de molen is vervolgens besloten om de huurovereenkomst met de familie Bökkers te ontbinden. Het huidige vertrekpunt van een volledig gerestaureerde molen, die geschikt is gemaakt voor het commercieel malen van graan, heeft de eigenaar van de molen doen kiezen voor een exploitatie waarin wel voldoende geld wordt verkregen voor het jaarlijkse onderhoud van de molen.

De Terwoldse vrijwilligers betreuren nogmaals de ophef rond het artikel dat de broer van de molenaar op Facebook heeft geplaatst. De reacties op dit artikel liegen er niet om. Vrijwilligers worden met naam en toenaam als veroorzaker van de opzegging van het huurcontract genoemd. Er zou sprake zijn van een vooropgezet plan om de Bökkers er uit te werken.

Het is natuurlijk aan de lezer om er zijn/haar oordeel over te vormen. Feit blijft dat er helaas alleen maar verliezers zijn te betreuren. Een molenaar die zijn heil elders moet gaan zoeken, een stichting (eigenaar) die een deel van zijn exploitatie op een andere manier moet gaan invullen en een groep enthousiaste Terwoldse vrijwilligers die met de vereniging “Vrienden Terwoldse Molen” toch een beetje met een valse start beginnen.

woensdag 11 oktober

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws