Wereldvoedselmaaltijd op de Hof van Twello - Ook ruimte voor discussie

TWELLO- Zondag 15 oktober vanaf 17.00 uur viert Hof van Twello Wereldvoedseldag met een uitgekiend 3 gangen ‘wereld’diner in de restaurantkas. Tussen de mooie planten, o.a. de bloeiende bougainvillea, de banaan, de boomtomaat, de mimosa en de Japanse mispel. Met prachtige verhalen en mooie muziek.

Méér dan voedsel
Dat goed gevoed zijn méér is dan voedsel weten we. De aarde is makkelijk in staat haar bewoners te voeden. Volgens Carlo Petrini, oprichter en voorzitter van Slow Food International, kan de aarde wel 15 miljard mensen voeden. Zónder hight tech, zónder de grond en geldverslindende moderne landbouw die we nu kennen. Goede gevoed zijn, d.w.z. geen honger hebben is meer een kwestie van eerlijke verdeling, van macht aan de machtelozen. Dat boeren niet gedwongen worden voor de wereldmarkt te produceren maar ook voor hun gezin en hun dorp. Dat Soedan geen voedsel exporteert terwijl haar bevolking honger lijdt. Tijdens de grote hongersnood in Ierland, half 19e eeuw, die een miljoen mensen het leven kostte, hielden de Engelsen het graan in de schuren om de prijzen op te drijven. Ongelijkheid en onmacht, ze zijn van alle tijden.

Hoe het óók kan
Daarom zijn voorbeelden van het tegendeel zo nodig. Zoals van die Indiaase vrouwen die in het door de Groene Revolutie geteisterde land eindelijk toestemming kregen van de burgemeester om eigen grond te mogen verwerven. Zij gingen er voedselgewassen en kruiden op verbouwen die het dorp uit de ondervoeding hielp. Hun voorbeeld deed vele dorpen volgen. Moderne landbouw mag de schijn hebben het enige antwoord te zijn op honger en armoede, met machtige ambassadeurs in hun rangen, maar uitbouwen van de bestaande landbouwpraktijken kan evenzogoed leiden tot het terugdringen van de honger. Met minder chemicaliën, minder pesticiden en kunstmesten en zonder dat miljoenen mensen hun land en huis moeten verlaten voor een armzalig leven in de stad of, zoals meestal, in een krottenwijk. East West Seed Company is een door de Nederlander Simon Groot opgericht internationaal zaadbedrijf die nu eens niet de grote gewassen, mais, rijst en tarwe als uitganspunt voor veredeling nam maar de boeren landrassen, de gewassen van de boeren zelf zoals pepers, bonen, bittere komkommer, aubergine , tomaat, etc. Dankzij hun werk konden en kunnen honderdduizenden kleine boeren de opbrengsten van hun land vergroten waardoor ze het niet hoeven te verkopen aan de grote boeren. Het kan wél!

Discussie
Tijdens de wereldvoedselmaaltijd komen we graag in gesprek over dit soort zaken: productie versus verdeling, groot versus klein, internationaal versus lokaal. En wat voor veel Derde Wereldlanden geldt geldt natuurlijk ook voor hier. Alhoewel hier de tegenstellingen minder uitgesproken zijn. Van de 450.000 boeren die in Nederland sinds de tweede Wereldoorlog hun bedrijf verloren is er waarschijnlijk geen één in een krottenwijk beland. De meesten vonden wel weer een baan. Maar tegelijkertijd liepen de dorpen leeg en verdwenen scholen en de laatste dorpswinkel langzaam uit beeld. Ook wij hebben een tol betaald voor die ‘vooruitgang’. De vraag is of dat echt zo niet anders kon én of het nog steeds zo door moet gaan!? Is er echt geen alternatief voor de schaalvergroting?

De wereldvoedselmaaltijd bestaat uit 3 gangen. De maaltijd wordt afgewisseld met muziek en een prachtig verhaal van Thea Rijsewijk. De kosten voor het hele programma incl. de maaltijd bedragen € 25,00, excl drank. (studenten betalen € 15,00). Opgeven via laurette@hofvantwello.nl. Betalen kan vooraf op rekening NL81 RABO 0150 8069 22 t.n.v. Hof van Twello of aan de zaal.

woensdag 4 oktober

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws