Wethouder Harjo Pinkster: “Wij lossen het probleem niet op”

Voorst- De noodzakelijke maatregelen als gevolg van Corona hebben veel effect op het verenigingsleven. Trainingen, repetities en andere vormen van bijeenkomsten konden en kunnen niet doorgaan of dienen drastisch te worden aangepast. Daarnaast kunnen geplande evenementen niet plaatsvinden. Dit alles heeft enorme impact op het verenigingsleven maar betekent ook; inkomstenderving. Gemeente Voorst heeft in de zomermaanden een onderzoek gedaan naar de gevolgen van COVID-19 voor de Voorster Verenigingen. Op basis van de informatie uit het vragenonderzoek wordt thans gewerkt aan een ondersteuningsregeling. Gelden voor deze regeling zijn afkomstig uit Den Haag.

“Ik realiseer me heel goed dat het een bijdrage is. Wij lossen het probleem niet op” aldus wethouder Harjo Pinkster van de gemeente Voorst. Toch is hij vooral enthousiast over hetgeen wél kan worden gerealiseerd. Allereerst prijst hij het feit, dat veel verenigingen zich nog weten te redden en heeft hij groot respect voor de creativiteit en de extra inspanningen die de bestuurders en vrijwilligers hiervoor leveren. Het belang van verenigingen in een samenleving is groot en het overleven van veel organisaties in deze moeilijke tijd verdient aandacht.

Zorgen zijn er ook. Het is maar de vraag of alle organisaties het gaan redden, nu voor de tweede maal in dit jaar de regels sterk zijn aangescherpt. Er ligt geen kant en klaar draaiboek hoe hiermee om te gaan, laat staan dat iemand iets kan vertellen over de nabije toekomst. Ook dienen we ons te beseffen, dat de gevolgen van dit alles nog lange tijd zichtbaar en voelbaar zullen zijn. Ook lang nadat we het virus mogelijk onder de knie gaan krijgen.

Een aantal verenigingen heeft gebruik kunnen maken van de ondersteuningsmaatregelen vanuit de landelijke overheid, welke echter niet toereikend zijn. Andere verenigingen konden geen enkele aanspraak maken op regelingen. Gemeente Voorst hield een enquête onder de 54 organisaties welke het aangaat en dus in aanmerking zouden komen voor ondersteunende maatregelen. Wethouder Pinkster stelt; “we denken dat we iedereen die hier recht op heeft, ook te pakken hebben.” De verenigingen moeten onder meer wel kunnen aantonen dat ze een tekort hebben. Ze zijn ook op de hoogte van de informatie welke er dient te worden aangeleverd.

De subsidie wordt eenmalig verstrekt en stelt spelregels. Zo dient de vereniging annex vrijwilligersorganisatie in de gemeente Voorst te zijn gevestigd en gaat het over inkomstenderving in de periode maart tot en met september 2020. De organisaties zijn gegroepeerd en per groep is er een maximaal uit te keren bedrag, gerelateerd aan de organisatievorm en of er sprake was/is van horeca-inkomsten. Kwijtscheldingen of compensaties welke op andere wijze zijn ontvangen, worden als inkomsten aangemerkt.

Hoewel er voorwaarden zijn verbonden aan het beschikbaar stellen van de gelden, wordt gesteld dat de regeling zo eenvoudig mogelijk dient te zijn, ‘zonder omslachtige procedures voor de vrijwilligersorganisaties.’ Het uitwerken van de regeling vergt derhalve nog wat tijd. Zodra de regeling is vastgesteld, zal publicatie hiervan onder meer plaatsvinden in deze krant.

woensdag 11 november

Deel dit bericht