Beelefiet-diner voor Cruyff Court De Beele

Voorst- Het oude sportveldje op het terrein van De Beele wordt vervangen door een Cruyff Court. Het is een wens van de jongeren zelf. De Lions Voorst ondersteunt dit prachtige initiatief van harte. De club houdt daarom een ‘Beelefiet’ diner op zaterdag 13 april bij De Beele.

De koks van de Beele zullen er alles aan doen om deze avond tot een onvergetelijke en feestelijke ervaring te maken. Iedereen die belangstelling heeft om aan dit diner deel te nemen - de kosten bedragen € 85,- per persoon - kan contact opnemen met Rene Schipper (06 20193087). De inschrijving sluit op 8 april.

De Beele behandelt ongeveer 120 jongeren tussen 12 en 21 jaar met een licht verstandelijke beperking en complexe gedragsproblematiek. Zij hebben een intensieve zorgvraag. De jongeren zitten in de puberteitsfase van hun leven, een lastige fase wat betreft zelfontplooiing en zelfregie.

Het Cruyff Court ondersteunt de jongeren bij het vitaler worden, zodat zij zich met meer vertrouwen kunnen verhouden tot hun omgeving. Op het Cruyff Court kunnen jongeren van De Beele samen met inwoners van het dorp Voorst sporten. Maatschappelijke participatie is de ambitie van De Beele en een aantal andere partijen, zoals de Cruyff Foundation, Pluryn (waarvan De Beele deel uit maakt) en de Lionsclub Voorst. Zij ondersteunen dit project met kennis, kunde en een financiële bijdrage.

woensdag 3 april

Deel dit bericht