Start voorbereiding jubileum Volleybal Vereniging Voorst

Voorst- De jubileumcommissie heeft al een start gemaakt met de voorbereiding voor het feest in het najaar van 2018. Dan bestaat Volleybal Vereniging Voorst 50 jaar. De volgende stap is het bereiken van alle leden en oud-leden. Om te voorkomen dat er toch mensen worden vergeten doet de volleybaljubileumcommissie bij deze aan iedereen een oproep om men als oud-lid aan te melden via het volgende emailadres: jubileumvolleybalvoorst@outlook.com. Bij de aanmelding graag naam, adres en woonplaats vermelden. Bij voorkeur aanmelden via de email, bij vragen en/of opmerkingen kunt u ook bellen met Rob Hazelaar op telefoonnummer 06-42255843.

Met de aanmelding op het emailadres is men nog steeds vrij om te beslissen om deel te nemen, het is enkel een inventarisatie onder de oud-leden om een zo groot mogelijke groep te bereiken. Mocht men nog beeldmateriaal hebben op welke manier dan ook, dan wil de commissie dit graag gebruiken. Men kan dat bij de aanmelding per mail kenbaar maken, er wordt dan contact opgenomen.

woensdag 8 november

Deel dit bericht