AFSCHEID VAN EEN BETROKKEN EN BEVLOGEN VOORZITTER

Twello- Na 23 jaar voorzitterschap nam de heer Sietse Heidsma op 15 februari 2020 afscheid van de ouderenVereniging Twello/Terwolde. Tijdens de jaarvergaderingvan deze O.V.T.T. die in 2015 is afgescheiden van de ANBO afd. Twello gaf hij de voorzittershamer (die nog afkomstig is van de Bond van Staatspensionering) door aan Brenda Bolink.

Samen met Bertus Bauer heeft hij destijds de schouders er onder gezet om voor Twello en omstreken de bijeenkomsten voor ouderen in stand te houden. Met de andere bestuursleden heeft dit geresulteerd in een actieve uit 120 leden bestaande vereniging. 1 keer in de maand komt men samen bij restaurant Korderijnk in Twello of brasserie Kriebelz in Terwolde. Deze middagen worden gevuld met optredens met muziek, spelletjes, educatieve lezingen maar ook een gezellige teutmiddag.

Bertus sprak bewogen over de vriendschap die uiteindelijk is ontstaan tussen hem en Sietse maar ook over het feit dat Sietse wel een schoolmeester bleef!

Vergezeld van een bon en een mooie bos tulpen voor de vrouw van Sietse (die helaas door ziekte afwezig was) namen we afscheid van een betrokken en bevlogen voorzitter.

woensdag 19 februari

Deel dit bericht