Algemene ledenvergadering Voorster Belang

Voorst- Het bestuursleden nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 24 april 2024, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis te Voorst. Na het officiële gedeelte stellen zij u in de gelegenheid om met hen in gesprek te gaan over de actuele ontwikkelingen in en om het dorp en graag horen zij van u welke verwachtingen u van hen heeft.

Het bestuur vraagt uw bijzondere aandacht voor agendapunt 8.
Janneke Hendriksen legt haar bestuursfunctie neer. Het bestuur heeft een nieuw enthousiast bestuurslid gevonden dat zij graag aan u voorstelt.
De vereniging kan altijd bestuursleden of commissieleden gebruiken.
Aanmelden voor de jaarvergadering kan via: - info@voorsterbelang.nl - of telefonisch 06-80095913. Eventuele aspirant bestuursleden kunnen zich aanmelden via dezelfde kanalen.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

woensdag 17 april 2024

Deel dit bericht