Bewonersavond De Hoven over verkeersveiligheid

De Hoven- De werkgroep Verkeer van Stichting WIJD houdt 14 november 2023 een bewonersavond in ’t Hovenhuus aan de Leliestraat 27 in Deventer. De interactieve presentaties van de werkgroep beginnen om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. Bezoekers zijn vanaf 19.30 uur welkom en koffie en thee staan dan klaar.

Centraal op deze avond staan de resultaten van het verkeersonderzoek en belevingsonderzoek verkeersveiligheid van de straat Worp. Deze onderzoeken vonden afgelopen zomer plaats. Daarnaast worden bewoners ook bijgepraat over de grotere verkeersplannen waar de gemeente Deventer aan werkt en de inbreng van bewoners daarbij.

Verkeersonderzoeken
Bewoners van de wijk De Hoven hebben middels de stichting WIJD het initiatief genomen hoe de verkeerssituatie in de straat Worp kan worden verbeterd. Stichting WIJD werkt hierbij samen met de gemeente Deventer.

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de verkeersveiligheid van straat Worp en heeft advies gevraagd naar de mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Tegelijkertijd heeft Stichting WIJD onderzoek gedaan naar de beleving bij wijkbewoners. Liefst 230 reacties uit de wijk, waarvoor veel dank.

Bureau Goudappel uit Deventer - experts in mobiliteitsvraagstukken - heeft ook onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar de herkomst van voertuigen die over straat Worp rijden. Alle data zijn geanalyseerd door Goudappel en er is advies uitgebracht.

De Werkgroep Verkeer van Stichting WIJD maakt op 14 november de resultaten en de adviezen bekend. Wat vinden de bewoners van de Worp ervan en zijn er aanvullende ideeën voor verbeteringen? Het aantal inwoners van Deventer groeit met gevolgen voor wonen, werken, transport en leven. De gemeente heeft daarom behoefte aan een herijking van de hoofdwegenstructuur. Daarnaast wil het een nieuw mobiliteitsplan maken voor binnenstad en periferie. Inbreng van ondernemers en bewoners is hierbij belangrijk, zodat er goede en realistische plannen komen.

Wilt u meer weten en meepraten? Kom dan 14 november naar ’t Hovenhuus.

woensdag 8 november 2023

Deel dit bericht