CDA lijst voor gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.

Twello- De ledenlijst van het CDA Voorst is vastgesteld. De huidige fractievoorzitter Bert van de Zedde is de nieuwe lijsttrekker van CDA Voorst voor de gemeenteraadsverkiezing die 18 maart 2018 wordt gehouden. De plaatsen 2 t/m 5 worden ingevuld door jongere leden zonder raadsverleden. Arend Jansen ontbreekt op de kieslijst van het CDA Voorst.

Verkiezingsprogramma

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 18 maart 2018. In aanloop hiernaar toe heeft de ledenvergadering van het CDA Voorst, afgelopen donderdag tijdens een vergadering die gehouden is in het dorpshuis te Teuge, de kieslijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Het verkiezingsprogramma heeft als titel ‘Naar een duurzame toekomst voor iedereen’. De pijlers onder het programma zijn de CDA kernwaarden rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit. Daarmee gaat het om duurzaamheid in de brede zin van het woord. Het CDA Voorst zal de gemeentelijke beleidsruimte inzetten om ontwikkelingen in de richting van een circulaire economie (economische duurzaamheid). Sociale duurzaamheid kan bereikt worden door iedereen de kans te geven te participeren in de samenleving, niet te accepteren dat mensen achterblijven of in isolement raken en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

Lijst

De huidige fractievoorzitter, Bert van de Zedde, is met overgrote meerderheid gekozen tot de nummer 1 op de kieslijst van het CDA Voorst en is hiermee de nieuwe lijsttrekker. Opvallend is de mix van oud en jong op de vastgestelde kandidatenlijst, een kandidatenlijst die door het CDA Bestuur als zeer krachtig wordt betiteld. De acht eerst genoemde op de lijst zijn: 1. Bert van de Zedde (Twello), 2. Margret Suelmann (Twello), 3. Veronique Groothuis (Wilp), 4. Jürgen Wolff van Wulfing (Terwolde), 5. Rámon Arcos Aguilera (Klarenbeek), 6. Willy Gooiker (Wilp), 7. Jan Wessels (Terwolde) en de wethouder Harjo Pinkster (Twello) op de achtste plaats staat.

Arend Jansen

Tijdens de ledenvergadering heeft het bestuur waardering uitgesproken voor de jarenlange inzet en betrokkenheid van Arend Jansen bij het CDA en de gemeente Voorst; hij heeft daar op zijn eigen wijze veel mee bereikt. Wel vindt het bestuur dat de samenwerking binnen de fractie (nu en in eerdere raadsperiodes) daar onder heeft geleden. Conform het advies van de kiescommissie is daarom besloten om Arend Jansen niet opnieuw op de advieslijst te zetten. Nadat unaniem gekozen is welk kiessysteem voor de kieslijst gehanteerd zou worden, is er gestemd over de lijst. De leden hebben in zeer grote meerderheid de advieslijst gevolgd. Arend Jansen heeft hierna aangegeven om met onmiddellijke ingang te breken met de CDA fractie en op eigen naam als gemeenteraadslid verder te gaan. Het bestuur en de leden betreuren dit.

Toekomst

De vergadering was nagenoeg unaniem positief over de samenstelling van de lijst. Het bestuur is verheugd dat er nu ook steeds meer jongeren voor het CDA kiezen en vertegenwoordigd kunnen worden in de Raad. Onder aanvoering van de senior lijsttrekker zullen de jongere potentiële raadsleden vol enthousiasme de verkiezingen ingaan. Deze jongeren wonen al ruim een half jaar de fractievergaderingen bij en zijn dan ook klaargestoomd om vol enthousiasme de nieuwe raadsperiode als raadslid in te gaan.

woensdag 6 december

Deel dit bericht