Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting Twello wederom succesvol

Twello- In de week van 4 tot en met 10 oktober collecteerden in heel Nederland 55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Twello gingen de collectanten langs de deuren. Gezamenlijk werd een bedrag van € 4.850,50 opgehaald. Een mooi bedrag, zeker omdat niet alle collectanten op pad gingen vanwege de maatregelen omtrent besmet worden of raken met het coronavirus . Er werd gretig gebruik gemaakt om op afstand te doneren door middel van het scannen van de QR code op de collectebus.

Heeft u de collectant gemist?
Ga naar de site van de Nederlandse Brandwondenstichting en kijk hoe u kunt doneren.

Jubilarissen Brandwondenstichting Twello
Dit jaar organiseerden Mariet Linthorst , Hermien Veldhoen en Wil van Mourik gezamenlijk voor de 30e keer de collecte in Twello. Vanwege de beperkingen omtrent het Coronavirus werd er niet gehuldigd. Wel werden de volgende jubilarissen voorzien van een oorkonde met roos en een doos Merci. Trees Jansen en Elly Boevenbrink voor 10 jaar collecteren. Jannie te Riele, Gerrie Mulder en Marijke Wulfsen lopen alweer 15 jaar de collecte. Anneke de Haan ging dit jaar voor de 20e keer langs de deuren. Pauline Nikkels liep de collecte maar liefst al 25 keer.

Wat gebeurt er met de opbrengsten ?
De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten. Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij. Al bijna 50 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten.

Namens de plaatselijke collecteorganisatoren Mariet Linthorst , Hermien Veldhoen en Wil van Mourik dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Twello voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

woensdag 11 november

Deel dit bericht