De gemeenteraad van Voorst gaat kleurrijker worden!

Gemeente Voorst- Het is woensdagavond 16 maart wanneer politiek Voorst rond een uur of tien in de avond samenkomt in het prachtige Zone.college in Twello. Raadsleden, besturen, college, hun achterban en overige geïnteresseerden worden welkom geheten door burgemeester Jorritsma. Op de agenda maar één punt; de (voorlopige) uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Voorlopig, want pas afgelopen maandag 21 maart werd de definitieve zetelverdeling bekend. Door Jos Bosch

Tegen elkaar
“Ik moet zeggen dat ik vandaag heel rustig was, maar als je hier dan aankomt wordt je toch wel een beetje gespannen” aldus Robin Hafkamp, fractievoorzitter van Gemeente Belangen. We spreken hem in het Zone.college van Twello, vanwege de royale ruimte gekozen als onderdak voor de uitslagenavond. “Ik verwacht dat we iets gaan verliezen, maar ik heb vandaag een heleboel dingen gehoord. Van jullie verliezen de helft, jullie hebben straks zeven zetels tot er blijft niets van jullie over”. Hij zegt ook het geen ramp te vinden dat er binnen zijn partij straks minder zetels zijn te verdelen, waarbij Robin verwijst naar bijvoorbeeld de raadsvergaderingen. “Het gaat minder om de inhoud, maar het is vooral tegen elkaar in plaats van met elkaar.”

Verrassend Voortvarend Voorst
Naarmate de avond vordert zijn de ogen meer en meer gericht op Arend Jansen. Eenmansfractie ‘Lijst Arend’ werd enige tijd geleden omgedoopt tot Voortvarend Voorst, een nieuwe generatie trad toe tot de fractie, een bredere achterban met meer geluid. De partij gaat met drie zetels verder. Daar ligt intern nog een grote uitdaging, want wanneer we Arend Jansen en partijgenoten spreken, blijkt dat er nog het nodige moet worden besproken aangaande de inhoud van het toekomstige werk. De focus lag op zichtbaarheid en snelle groei, nu zullen ze straks stand moeten houden in de politieke arena waar veel ervaring zit.

De winst tegen de stroom in voor CDA
CDA fractievoorzitter Jürgen Wolff van Wulfing is met zijn partij eveneens een grote winnaar, “geheel tegen de stroom in van de landelijke tendens, dát is verrassend!” aldus de ingetogen Jürgen. Zijn partij heeft een zeer onrustige periode achter de rug. Zowel Arend Jansen als ook Margret Suelmann verlieten in het verleden het CDA en gingen als eenmansfracties verder, dat zorgde voor een slecht imago en minder vertrouwen in de partij. Ze startten in 2021 al hun verkiezingscampagne ‘Wij zijn jouw samenleving’ met stevige uitspraken en verantwoording richting de kiezers. “Ik ben blij dat ik straks niet meer alleen aan de tafel van de raad zit” aldus Jürgen.

VVD-Liberaal 2000 – de rug rechten
Fractievoorzitter Emiel de Weerd lijkt aan het einde van de avond, nadat de stemmen zijn geteld, teleurgesteld. ‘Ik had gehoopt dat we onze 4 zetels konden behouden en er zelfs een zetel bij zouden kunnen krijgen. Het is jammer dat we niet met z’n vieren verder kunnen”. Zijn partij lijkt de klappen op te vangen, waar VVD landelijk enorme verliezen heeft geleden, soms zelfs tot een halvering van de zetels. Hoewel een lokale partij, beseffen de fractieleden dat niet iedere kiezer zo genuanceerd kijkt. Wel kijken zij uit naar een nieuwe samenwerking door flinke veranderingen binnen de gemeenteraad, waar zij zelf hard aan hebben meegewerkt.

PvdA-GroenLinks van 2 naar 3!
Bert Visser is ver voor de uitslagen al enthousiast. Net zoals overigens zijn college fractievoorzitters, kijkt hij naar het grotere geheel. Het overwicht van Gemeente Belangen en die ene stem van D66 binnen de raad frustreerde mateloos, maar daarin komt een enorme kentering. Zoals de stemming nu is, kán het niet anders dan dat de gemeenteraad kleurrijker gaat worden. Daarmee een betere verdeling van belangen en meningen. Het gevolg zou moeten zijn, dat het binnen de toekomstige gemeenteraad van Voorst weer gaat over de inhoud. Eén volksvertegenwoordiger die daadwerkelijk spreekt voor en namens de inwoners, in plaats van het gevecht tussen twee kampen.

De definitieve uitslagen
We laten de verkiezingsavond achter ons en gaan naar maandagochtend 21 maart 10.00 uur. Burgemeester Paula Jorritsma leest de lijst voor van deelnemende partijen en kandidaten, er volgt een uitleg over de verdeling van restzetels waarna in vier rondes de zetelverdeling een feit is.

Gemeentebelangen 5 (was 9)

VVD-Liberaal 2000 3 (was 4)

CDA 3 (was 1)

PvdA-GroenLinks 3 (was 2)

Voortvarend Voorst 3 (was 1 Lijst Arend)

D66 1 (was 1)

SGP 1 (was 0)

De nieuwe gemeenteraad
Burgemeester Jorritsma vermelde hierna ook de voorkeursstemmen per partij & zetel en daarmee lijken de kaarten aardig geschud. Het is nu zaak dat de nieuwe gemeenteraad wordt gevormd waarbij de installatie staat gepland voor woensdag 30 maart. Maar wie de politiek heeft gevolgd en/of logisch nadenkt, zou voor de vuist weg de conclusie kunnen trekken, dat de vier partijen met 3 zetels samen de coalitie gaan vormen. Zij hebben immers vele jaren samen opgetrokken als oppositie, veel kritiek geuit op de coalitie en zich hard gemaakt voor een nieuwe politieke stroming, een ander geluid en een politiek kleurrijker Voorst!

woensdag 23 maart 2022

Deel dit bericht