De toekomst van het landschap in Empe en Tonden Tweede bewonersavond op 25 januari

Empe / Tonden- Bewoners van Empe en Tonden willen duurzame, toekomstgerichte buurtschappen, met een hoge kwaliteit van leven en werken. In heel Nederland praat men druk over de inrichting van het landschap. Ook in Brummen gebeurt dit. Stikstofbeperking, biodiversiteit, bodem en water, zonneparken en natuurinclusieve landbouw komen ook hier vaak ter sprake.

Hoe willen zij dat Empe en Tonden er uit zullen zien over 25 jaar? Bewoners hebben het niet alleen voor het zeggen, maar ze willen wel bijdragen aan een gezond en duurzaam gebruik van hun landschap. Zodat er niet alleen over hen en hun gebied, maar ook met hen wordt gepraat over de toekomst. Vandaag vormen Empe en Tonden een fraaie lappendeken van veelal particuliere natuurlijke terreinen en landbouwgrond. De rijksoverheid wil de landbouw structureel verminderen bij gebieden met hoge natuurwaarden, zoals in hun gemeente Brummen. Zij vinden dat productie van gezond en duurzaam voedsel goed past in het fraaie landschap. Het wordt nog mooier als hun voedsel waar mogelijk lokaal kan worden afgezet. Natuurinclusieve landbouw biedt voor boeren een uitweg om hun bestaansrecht in Empe en Tonden te versterken en tegelijk ook te voldoen aan de overheidsplannen.

Veel van de boeren hebben geen opvolger, net als in de rest van Nederland. Wat zouden de (toekomstige) boeren en andere bewoners met de vrijkomende grond kunnen doen om de kwaliteit van hun leefgebied te bewaren en te versterken? Kan voedsel straks meer lokaal worden verkocht? En wat kunnen de bewoners zelf doen?

Deze tweede bijeenkomst in ’t Oortveld biedt de mogelijkheid aan de bewoners van Empe en Tonden om iets op te steken van (1) wat er nu al gebeurt aan natuurinclusieve landbouw,

(2) wat deze boeren willen en kunnen doen en (3) wat daarvoor nodig is. En de aanwezigen kunnen hun wensen en suggesties voor de toekomst van hun landschap delen.

De eerste bijeenkomst in maart was erg levendig. Ook nu helpen drie sprekers de belangstellenden op weg:

 Jaap Fris vertelt over het eerste jaar ”regeneratief” boeren op Erve Kiekebos aan de Breestraat.

 Andres Boesveld is een telg van vele generaties boeren in Tonden. Andres legt uit hoe hij inspeelt op de stikstofregels, de droogte, op de gasprijzen en andere veranderingen.

 Wethouder Pouwel Inberg van Brummen legt uit wat de gemeente kan betekenen voor Empe en Tonden op weg naar een mooi coulisselandschap met duurzame landbouw.

Na de bijdrage van de sprekers is er ruim tijd om met alle aanwezigen te praten over wat bewoners kunnen verwachten en wat zij zelf zouden kunnen doen.

Plaats: Dorpshuis ’t Oortveld, Emperweg 41, Empe

Wanneer: woensdagavond 25 januari 2023, 19:15 – 21:30 uur

Aanvang programma: 19:30 uur

Met wie: bewoners van Empe en Tonden

Emperweg, december 2022

woensdag 11 januari 2023

Deel dit bericht