Deining in de Doornweerd (1)

Door Wim Tempelman In de Kroniek, de periodiek van de Oudheidkundige Vereniging, van maart 2000 (23-ste jaargang, nr.1) werd een bijdrage opgenomen van Herman Huisman, getiteld: “De onderduikers van de Molenstraat”. Huisman sprak in deze aflevering van de gebroeders De Haan en Huisman, die in het begin van 1944 een schuilhut bouwden in het Schuurmansbosje. Dat bosperceel was destijds gelegen naast en achter boerderij” De Boerenkamp” aan de Zonnenbergstraat. Een bijgevoegde situatieschets gaf nauwkeurig de ligging weer.

Na de operatie “ Market Garden” namen de Duitsers een groot aantal Engelse piloten van (vracht)zweefvliegtuigen gevangen en zetten deze per trein, via Apeldoorn, op transport naar Duitsland. Tussen dorp Twello en het Holthuis werd één van deze transporttreinen tot stoppen gedwongen. Van deze onverwacht geboden gelegenheid maakten piloot J. B. Corless en zijn co-piloot gebruik uit de trein te ontsnappen. De twee Engelse vliegers kwamen in contact met Hüsken, een lid van de ondergrondse.

Hans Hüsken

De rol van deze Twellose verzetsman is in de regionale geschiedschrijving geheel onderbelicht gebleven. Als vergoeding voor dit manco daarom deze bijdrage.

J.B.A. Hüsken werd op 2 september 1913 in Düsseldorf geboren, als zoon van Johannes Albertus Wilhelmus Hüsken en Aleida Dorothea Koot. Zijn vader was als particulier chauffeur werkzaam. Toen Hans ongeveer vijf jaar was, verhuisde de familie naar Nederland en vestigde zich in Colmschate. Hier bezocht Hans de lagere school. Na de dood van zijn moeder hertrouwde zijn vader. De omstandigheden waren er niet naar dat Hans de kans kreeg verder te leren. Hij was werkzaam in Twello bij meubelfabriek La Paloma, een aantal jaren bij de spoorwegen om uiteindelijk door bemiddeling van majoor Diepenbrugge in dienst bij de marine te treden.

Als marinier der 3e klasse vertrok hij in 1936 naar Indonesië om eerst op 3 februari 1940 terug te keren. Op 15 juli van dat jaar volgde eervol ontslag uit de Koninklijke Marine. In afwachting van een nieuwe functie ontving hij een wachtgeld. Om ruimer in de financiële middelen te komen accepteerde hij een tijdelijke functie als medewerker van de centrale keuken aan het Sijzenbaanplein te Deventer. Minder formeel “de gaarkeuken op de Siezenbane”.

Al voor zijn vertrek naar Indonesië had hij op dansles in het Deventer Sint Jozefgebouw de Twellose Diny Willemsen leren kennen die met haar ouders in een boerderij aan de Doornweerdstraat (nu nummer 5) woonde. Het waakvlammetje der prille verliefdheid bleef vier jaar branden om vervolgens aan te wakkeren tot een gloedvolle relatie en op 9 augustus 1941 trouwden Hans en Diny. De jong gehuwden vonden een onderkomen in de boerderij in de Doornweerd. Al spoedig legde Hans contacten in kringen van het verzet te Deventer (eerder al in Vorden en Barchem via een broer van Diny) en zodoende kreeg hij bemoeienis met de gevluchte Engelse piloten.

woensdag 18 april

Deel dit bericht