DENK EN DROOM MEE!

Twello- In 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Dit kan alleen slagen als we ons op lokaal niveau, met een bundeling van lokale krachten, hiervoor inzetten. Lokale sportakkoorden zijn daarvoor het instrument. Ook in de gemeente Voorst wordt de komende maanden toegewerkt naar een lokaal sport- en beweegakkoord, voor en door de inwoners van de gemeente Voorst. Onlangs hebben Sportief Evenwicht Twello, Stichting de Schaeck, Stichting de Koepel en de gemeente Voorst de intentieverklaring ondertekend om . In een lokaal sport- en beweegakkoord staan gezamenlijke dromen en ambities van sport en beweegaanbieders. De inhoud bepalen we met elkaar en daarvoor nodigen we u graag uit.

Een lokaal sport- en beweegakkoord geeft energie!

• Iedereen moet kunnen sporten en bewegen

• Gezamenlijke dromen en ambities waarmaken

• Ontdek nieuwe samenwerkingen

• Als gelijkwaardige partners samen afspraken maken

Uw bijdrage is belangrijk

Graag praten we u bij over het lokaal sport- en beweegakkoord in de gemeente Voorst. Want wat is een lokaal sport- en beweegakkoord? En waarom is het voor u als sportvereniging, school, belangenvereniging of maatschappelijke organisatie interessant om mee te denken? In het lokale sport- en beweegakkoord komen afspraken te staan die we samen maken en waar we samen verantwoordelijk voor zijn.

Een brede samenwerking met sportaanbieders, scholen, belangenverenigingen, ondernemers, maatschappelijke partners en andere organisaties is noodzakelijk voor het stimuleren van sport en bewegen. Daarom nodigen wij alle belanghebbenden uit voor dit eerste Sportcafé.

Sportformateur

Voor het opstellen van een lokaal sport- en beweegakkoord stelt het Rijk € 15.000 beschikbaar voor een sportformateur. Deze onafhankelijke sportformateur heeft als taak de diverse partijen rondom de tafel te krijgen die invulling gaan geven aan één of meer van de geformuleerde ambities en begeleidt het Sportcafé.

In het kort

• Wie: Belanghebbenden op het gebied van sport en bewegen (sportverenigingen, onderwijs, belangenverenigingen, commerciële sportaanbieders, ondernemers, zorg- en welzijnsorganisatie)

• Wat: Sportcafé

• Waar: SV Twello, Zuiderlaan 5, Twello (boven, horeca 3)

• Wanneer: Dinsdag 12 november van 19.00 tot 20.30 uur, inloop 18.30 uur

Aanmelden

Kom en deel uw kennis, ervaring en ideeën met ons en elkaar! Meld u aan via de website van www.voorstactief.nl.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij Ingrid de Croon, beleidsadviseur sport en bewegen van de gemeente Voorst, via i.decroon@voorst.nl of 06-11482093

woensdag 6 november

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws