Dringende vraag om aanpak overlast door houtkachels

Regio- Het is een jaar geleden dat bij de gemeenteraad het Burgerinitiatief Stookvrij Voorst werd ingediend. In dit initiatief wordt gevraagd om het invoeren van een zgn. houtstookverbod voor het stoken van houtkachels bij mistig en windstil weer en het opnemen hiervan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Tijdens de Ronde Tafel Gesprekken van maandagavond 14 november onderbouwden diverse insprekers hun mening en visie. Door Jos Bosch

Een open haard of houtkachel, het wordt veelal geassocieerd met sfeer en gezelligheid vanwege het vlammenspel en geknisper van brandend hout. Het geeft een ander gevoel van warmte dan bijvoorbeeld de radiatoren aan de muur of andersoortige verwarming. Maar er kleven nadelen aan het op deze wijze stoken. De rook die vrijkomt bij de verbranding en middels de schoorsteen de lucht in wordt geblazen, zorgt voor overlast en gezondheidsklachten bij omwonenden. Al langere tijd wordt er door mensen, die hinder ondervinden aan de rook, gepleit voor maatregelen.

‘Schoon stoken bestaat niet’

“Velen durven en willen hier vanavond niet zijn om het probleem te bespreken … uit vrees voor onenigheid met stokende buren” aldus mevrouw in ’t Veld. Zij pleit ervoor dat er aanpassingen komen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Ze wil dat er een artikel wordt opgenomen in de APV met bijbehorende handhavingsmaatregelen v.w.b. het verbod op stoken tijdens mist en windstil weer. Voorts is ze het niet eens met het verstrekken van een subsidie om te gaan stoken met moderne houtkachels. Mevrouw in ’t Veld: “Dit past niet meer bij de tijd van de energietransitie en duurzaamheid. Schoon stoken bestaat niet.”

Gezelligheid en oergevoel

Het is de heer Hollema die de contradictie m.b.t. het stoken weet te omschrijven. Hij vraagt zich af wie er tegen een open haard kan zijn. Hij refereert aan het ‘oergevoel’ van de mens, het is ook gezellig en voor veel mensen een droomwens. Haarden komen in woonprogramma’s voorbij en daarbij dwingt de energiecrisis mensen om meer (structureel) te stoken om daarmee het gasverbruik te minderen. “Het is niet meer leuk en gezellig bij de haard zitten, maar het is stoken” aldus de heer Hollema, om daarmee ook de noodzaak van deze vorm van verwarming aan te geven.

Maar dhr. Hollema geeft aan, dat stoken ongezond is. Wil je tegemoetkomen aan de gezondheidswens van de mens, dan zal er een regelgeving moeten komen. Handvatten die helderheid geven omtrent het stoken, maar ook voorlichting over de gezondheidsimpact van het stoken. Er ligt teveel verantwoordelijkheid bij degenen die bezwaar hebben tegen het stoken en “dat is een rare situatie bij het gezondheidsrisico” aldus dhr. Hollema.

Verstoorde verhoudingen

Mevrouw Hollema vertelt dat veel mensen zwijgen over het feit dat ze last hebben van stoken. Ze vertelt haar relaas met de buren die stoken, over hen verwijzen naar de website m.b.t. stookadvies maar het niet reageren van de buren. “Nu zijn de verhoudingen verstoord, de buren stoken nog steeds en ook op de verkeerde momenten” aldus mevrouw Hollema. De relatie met de buren is verslechterd. “Stokers hebben de macht en misbruiken het.”

Stappenplan en protocollen

De heer Oolman wijst op een geheel andere vorm van last, namelijk de protocollen. “De overlast hebbende heeft niet alleen last van de rook, maar ook van belachelijke bureaucratische protocollen voordat de gemeente in actie komt” aldus dhr. Oolman. Hij legt uit dat er drie verplichte gesprekken gevoerd moeten worden met de buren die de overlast veroorzaken en je moet heel veel klachten hebben gehad voordat de gemeente in actie komt. Hij ligt vooral wakker van het feit dat naar zijn mening de overheid niets oplost.

Filters en certificatie

Inspreker de heer Jansen legt uit dat er speciale filters te koop zijn die veel overlast kunnen beperken. Daarbij houden de filters veel schadelijke stoffen tegen. Verder pleit hij voor een cursus houtstoken, “want houtstoken is een kunde” aldus Jansen. Een filter voorkomt klachten en minder handhaving op regelgeving. “Je hoeft niet in een klik-samenleving terecht te komen” en pleit er ook voor dat mensen die overlast ervaren, geholpen moeten worden. De heer Huurnink woont in een rijksmonument en stookt hout, maar ervaart ook de overlast in zijn omgeving en wijst ook op de noodzaak van stoken in deze dure tijden. Hij zou graag zien dat het gebruik van conventionele kachels wordt ontmoedigd en dat men in de toekomst alleen mag stoken met gecertificeerde kachels.

Cursussen, filters, schoner stoken, bewustwording en aan de kant van de klager gaan staan. Basiselementen waar gemeente Voorst verder mee kan en waar verder onderzoek naar gedaan dient te worden. “We zijn de eerste gemeente waar het zo ter tafel komt en dat komt door het burgerinitiatief” aldus burgemeester Jorritsma-Verkade. “We nemen het burgerinitiatief serieus en daarom zitten we ook hier”. “Het is fijn dat er landelijk maatregelen komen, maar laten we alvast aan de slag gaan.” Het onderwerp komt op de agenda van de raadsvergadering van maandag 28 november.

woensdag 23 november 2022

Deel dit bericht