Epilepsiefonds collecteert online. Wel zo veilig.

Klarenbeek- De collectanten van het Epilepsiefonds gaan dit jaar niet met hun collectebus langs de deuren, omdat het fonds veiligheid voorop stelt. “Dit was geen eenvoudig besluit,” vertelt Joost Wijnhoud, directeur Epilepsiefonds. “De collecteweek is een van de belangrijkste weken van het jaar voor ons fonds. Gelukkig biedt online collecteren uitkomst.”

Dankzij de inkomsten uit de collecteweek kunnen cruciale stappen gezet worden in epilepsie-onderzoek. Het Epilepsiefonds subsidieert wetenschappelijk onderzoek en biedt hulp en informatie. In Klarenbeek gaan normaal gesproken zo’n 25 collectanten langs de deur. Enkele collectanten hebben nu een digitale collectebus aangemaakt en zijn te vinden via epilepsie.nl/geef. De namen van deze collectanten zijn bekend bij de collecteorganisatoren in Klarenbeek: Ans Kleverwal (055 – 301 21 90) en Gerda Beumkes (055 – 301 10 75).

Uiteraard kunt u ook gewoon een bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL71 RABO 0326 3284 08 ten name van het Epilepsiefonds te Houten.

Voor mensen met epilepsie is het immers altijd vallen en weer opstaan. Het is daarom belangrijk om met elkaar òp te staan, in actie te komen en een bijdrage te geven.

Zo kan het Epilepsiefonds, ook nu, zijn belangrijke werk blijven doen.

In Nederland leven zo’n 120.000 mensen met epilepsie. Omdat aanvallen niet altijd onder controle te krijgen zijn, heeft dit een enorme invloed op het dagelijks leven. “Juist voor die mensen zijn we er,” vertelt Joost Wijnhoud. “We willen hun onzekerheid wegnemen, hun omgeving ontlasten en genezing dichterbij brengen. Dat kunnen we alleen met steun van iedereen die geeft.”

woensdag 27 mei

Deel dit bericht